Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Vakuum och vakuumpumpar används vid buteljering av drycker och andra vätskor

Vid buteljering används vakuumpumpar för att undvika föroreningar och för att öka hastigheten i produktionen.

Sverige-Vakuum-Buteljering

Vid buteljering används vakuum för att undvika föroreningar och för att öka hastigheten i produktionen.

Buteljering är överföring av en vätska, oftast en dryck, till en flaska för förvaring. Vid buteljering av till exempel läsk, öl och vin används vakuum för att säkerställa att flaskorna är helt rena från partiklar och vätska. Vakuum används också för att öka hastigheten och kontinuiteten då flaskorna fylls i buteljeringsprocessen.

De vakuumpumpar som traditionellt använts i dessa applikationer är oljefria vätskeringpumpar eller oljeinsprutade lamellpumpar med fast varvtal. Dessa pumpar går för fullt oavsett behov och drar därför onödigt mycket energi.

Med en vakuumpump med variabelt varvtal kan kunder som buteljerar drycker och andra vätskor göra stora besparingar. Atlas Copco rekommenderar den varvtalsstyrda och energieffektiva vätskeringpumpen LRP VSD+ för större applikationer medan skruvpumpen GHS VSD+ är lämplig för mindre applikationer.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

LRP VSD+ | Vakuumpump | Vätskeringpump | Oljefri

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

Burktappning och buteljering