Vakuum och vakuumpumpar används i många applikationer inom plastindustrin

Inom plastindustrin används vakuum och vakuumpumpar för exempelvis extrudering, formning, pressning och avgasning.

Sverige-Vakuum-Plastindustri

Inom plastindustrin används vakuum och vakuumpumpar för exempelvis extrudering, formning, pressning och avgasning.

Vakuum och vakuumpumpar används i en rad applikationer inom plastindustrin. Till de vanligaste områdena hör extrudering, formning och pressning av plaster och kompositmaterial. Vakuumpumpar används även i processer för återvinning av dylika material. Traditionella vakuumlösningar för applikationer inom plastindustrin inkluderar vätskeringpumpar som konsumerar stora mängder energi och vatten, något som påverkar miljön negativt. Många kunder använder även oljefria klopumpar, inte sällan associerade med höga servicekostnader. För den här typen av applikationer rekommenderar Atlas Copco den oljefria klopumpen DZS eller den robusta och tåliga vätskeringpumpen LRP VSD+, en marknadsledande pump som levererar även i de tuffaste miljöer.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

DZS | Vakuumpump | Klopump | Oljefri

LRP VSD+ | Vakuumpump | Vätskeringpump | Oljefri

Forming & Shaping Emballering Pick & place