Hvordan få trykkluftsystemet ditt klart for vinteren? - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Our solutions
Industriverktøy og monteringssystemer
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Products
Kompressorer
Products and solutions
Solutions
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Hvordan få trykkluftsystemet ditt klart for vinteren?

Compressors Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

Å fokusere på vedlikehold og sikre riktig drift, er en standard praksis de fleste bedrifter følger. Det er veldig viktig når det gjelder å forberede de kommende vintermånedene. Alle som kjører trykkluftutstyr når omgivelsestemperaturen faller nær eller under frysepunktet, bør være oppmerksomme på noen enkle kontroller for å sikre at produksjonen er beskyttet og for å unngå dyre og unødvendige reparasjonsregninger.

1. Hva du bør vurdere når temperaturen faller?

get your compressor ready for winter
Kjølevann eller kondensat fra selve trykkluften kan potensielt være et problemområde. Uansett hvilken type system du kjører, er det viktig å sørge for at kjølesystemet er behandlet, mye det samme som du gjør for bilen for å hindre at kjølevannet fryser i lave temperaturer. Sørg for at eventuelle avløp, rørsystemosv. som er eksponert (som for eksempel kjører utenfor bygningen), er isolerte, mye ødelagte rør, og også hindre at kondensat kommer inn i lufttilførselen.I ekstreme tilfeller kan det være gunstig å legge til noe sporvarme (et varmeelement som går langs utsiden av røropplegget eller avløpet). Dette gjelder spesielt hvis du bruker en kjøletørker der eksponerte rør kan falle til en lavere temperatur enn duggpunktet på tørkeren, noe som resulterer i at kondensat er tilstede etter tørkeren. I vått vær må du kontrollere luftinntaksåpningene for å sikre at det er tilstrekkelig beskyttelse mot økt regn (eller snø) som blåser inn fra utsiden, da dette potensielt kan mette luftfilteret eller danne is på luftinntaket.Nyttig tips: Hvis en kompressor, tørker eller olje-/vannutskiller ikke er i drift, er det lurt å fjerne frittstående kondensat eller kjølevann som ikke behandles, da dette kan føre til sprukne rør eller kjølere.

2. Har du vurdert et varmegjenvinningssystem?

Luftkompressorer brukes for å skape trykkluft, men de generere også store mengder varme, som kan gjenvinnes og brukes i ulike prosesser i et fabrikk-/produksjonsanlegg. Under optimale forhold kan så mye som 90 % av varmen som produseres ved å komprimere luft, gjenvinnes. Kostnaden ved et varmegjenvinningssystem kan kompenseres ved å produsere varmt vann for toalettrom og rengjøring av utstyr og fungere som en varmekilde for et arbeidsområde, lager, lastebane eller inngangsparti. Se etter rabatter eller tilskudd fra lokale leverandører for å bidra til å motvirke investeringskostnadene i et nytt, mer effektivt utstyr med energigjenvinningsmuligheter. Noen leverandører tilbyr tilskudd til å fremme bærekraftig energi, som brukes mot varmegjenvinningssystemer, og for å erstatte en kompressor med fast turtall med en modell med variabel hastighet. Ta kontakt med din lokale leverandør eller en profesjonell innen trykkluftsalg for mer informasjon om disse spesialtilbudene. Nyttige tips: Hvis det å gjøre trykkluftsystemet ditt klart for vinteren føles som en belastning, bør du investere i en løpende vedlikeholdsplan fra leverandøren av kompressoren. Et godt vedlikeholdt anlegg er ofte det mest energieffektive og lider av mindre nedetid, sammenlignet med anlegg der vedlikehold ikke er prioritert.

3. Kontroller om det er feil på avtappingen

Kondensutskillere kan være en av de mest ignorerte eller glemte komponentene når det gjelder trykkluftsystemer. Enten finnes de ikke, eller de kan være installert  - og glemt. Begge tilfeller kan føre til potensielle problemer. Hovedoppgaven til en kondensutskiller er å frigjøre det uønskede vannet fra spesifikt utstyr, enten det er luftkompressor, luftbeholder, tørker og/eller filter. Disse utskillerene spiller en viktig rolle, da de eliminerer behovet for manuell drenering av utstyret. De to hovedtypene utskillere som finnes i dagens trykkluftsystemer, er tidsur og elektronisk no-loss-ventiler. Tidsurene er et svært populært alternativ, da de er kostnadseffektive og enkle å installere, samtidig som de er ganske pålitelige. Problemet kan være at intervallene mellom avtappingssyklusene må justeres avhengig av sesong- og applikasjonsbehov, da feil timing kan føre til kondensopphoping. Dersom den er åpen for lenge, tapes unødvendig trykkluft. Elektroniske utskillere blir mer og mer populære i dag, da de ikke sløser trykkluft under frigjøring av kondens og kan enkelt vedlikeholdes. Med tanke på den lille åpningen på disse utskillerene, er det viktig å kontrollere og teste for å sikre at åpningen er fri for eventuelle hindringer for å sørge for riktig drift. Som en tommelfingerregel bør avløp gjennomgås og/eller erstattes minst en gang i året. Dette er en rimelig investering, men som ofte glemmes  Legg til sjekk av avløp i listen for rutinemessig vedlikehold for å sikre effektiviteten.

4. Vedlikeholde luftfiltre

I likhet med avløp er filtre ofte undervurdert når det gjelder trykkluftsystemer. Filtre spiller imidlertid en viktig rolle i å sikre riktig luftrenhet som trengs for et gitt bruksområde. Tilstoppede og overmettede filtre vil ikke ha samme evne til å fjerne støv, partikler, olje og/eller væske fra trykkluft, noe som kan føre til mulig forurensning. I tillegg fører tilstoppede filtre til store trykkfall i systemet, noe som kan påvirke produksjonen ved uforutsett stopp, eller at anlegget bruker mer energi for å kunne opprettholde driften. Dermed øker energiforbruket over tid. Det anbefales og foretrekkes å utføre planlagte kontroller og vedlikehold på luftfiltre for å sikre riktig luftrenhet og sømløs drift. En årlig utskifting av filterelementet anbefales for å unngå risiko.

5. Finn og reparer lekkasjer

Det er ofte vanskelig å finne eller høre en luftlekkasje i trykkluftanleggets rørsystem, men det betyr ikke at de ikke finnes.. Tvert imot, avhengig av alderen på rørsystemet og dets konfigurasjon, kan luftlekkasjer utgjøre 25 % eller mer av trykkluftbruken i et gitt anlegg. Luftlekkasjer kan klassifiseres som kunstig luftbehov, da de bare eksisterer for å kaste bort trykkluft og ikke tjene andre formål enn å forårsake at trykkluftsystemet ditt kjører ineffektivt. Noen større lekkasjer kan høres og kan lett tas hånd om, men det er de mindre som må bli oppdaget før de blir et større problem og forårsaker potensielle trykkfall og avbrudd i produksjonsprosessen. Mindre lekkasjer er vanskelig å oppdage, derfor anbefales det å investere i en trykkluftrevisjon for å oppdage og reparere eksisterende lekkasjer, noe som vil føre til høyere produktivitet og effektivitet fra trykkluftsystemet.

Relaterte artikler

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

Hvordan erstatte en luftkompressor?

Å erstatte den gamle kompressoren med en ny kan virke litt skremmende, men det er mindre komplisert enn det ser ut. Vi vil forklare hva du må vurdere hvis du tenker på å erstatte din nåværende luftkompressor.

an air receiver

What is an Air Receiver?

An air receiver, sometimes referred to as a compressed air tank, is an integral part of any compressed air system. Learn more about them here.

quality of compressed air

Kraften i trykkluft

18 October, 2022

Det må tas en rekke beslutninger når det installeres et trykkluftsystem som skal dekke ulike behov og som skal gi riktig luftkvalitet.