Wydajność silnika pneumatycznego

Wydajność silnika pneumatycznego zależy od ciśnienia na wlocie.

Silniki pneumatyczne — wydajność

Silnik może pracować w pełnym zakresie obrotów

Przy stałym ciśnieniu na wlocie silniki pneumatyczne wykazują charakterystyczną liniową zależność mocy wyjściowej od momentu obrotowego/prędkości obrotowej. Jednak poprzez regulację dopływu powietrza z wykorzystaniem techniki dławienia lub regulacji ciśnienia można łatwo modyfikować moc wyjściową silnika. Jedną z funkcji silników pneumatycznych jest możliwość działania w pełnym zakresie obrotów, począwszy od prędkości swobodnej, aż do zatrzymania, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na silnik. Prędkość swobodna* lub prędkość biegu jałowego jest definiowana jako prędkość robocza, gdy wał zdawczy nie jest obciążony *Prędkość swobodna = prędkość, przy której wał zdawczy obraca się w przypadku braku obciążenia.

Krzywa mocy

Silniki pneumatyczne — krzywa mocy

Moc wytwarzana przez silnik pneumatyczny to efekt momentu obrotowego i prędkości. Silniki pneumatyczne wytwarzają charakterystyczną krzywą mocy z maksymalnymi osiągami występującymi przy około 50% wartości prędkości swobodnej. Moment obrotowy wytwarzany w tym punkcie jest często określany jako „moment obrotowy przy maksymalnej mocy wyjściowej”. Wzór mocy wyjściowej: P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = moc [kW] M = moment obrotowy [Nm] n = prędkość [obr./min]

Punkt roboczy

Silniki pneumatyczne — punkt roboczy

Punkt roboczy silnika pneumatycznego

Podczas wybierania silnika pneumatycznego do danego zastosowania należy najpierw ustalić „punkt roboczy”. Jest to połączenie żądanej prędkości roboczej silnika oraz momentu obrotowego wymaganego w tym punkcie. Uwaga: punkt na krzywej momentu obrotowego/prędkości obrotowej, w którym silnik rzeczywiście pracuje, jest nazywany punktem roboczym.

Zapotrzebowanie na powietrze

Zużycie powietrza powietrza przez silnik pneumatyczny wzrasta wraz z prędkością obrotową silnika, co powoduje zwiększenie prędkości swobodnej. Nawet w przypadku zatrzymania (przy zastosowaniu pełnego nacisku) silnik zużywa powietrze. Uwaga: zużycie powietrza jest mierzone w l/s. Nie jest to jednak rzeczywista objętość sprężonego powietrza znajdującego się w silniku, lecz wartość przedstawiająca objętość powietrza w przypadku rozprężenia do ciśnienia atmosferycznego. Jest to standardowa metoda pomiaru wykorzystywana dla wszystkich urządzeń pneumatycznych.