Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki
Wysokiej jakości zaginane łączenie kołnierzowe przy użyciu nakładania E-Swirl

Wysokiej jakości zaginane łączenie kołnierzowe przy użyciu nakładania E-Swirl

Kluczowy czynnik jakości: wypełnienie zagięcia

Zaginane łączenie kołnierzowe jest jedną z najbardziej wymagających metod łączenia w konstrukcji nadwozia samochodu. Należy się w niej skoncentrować na idealnym rozprowadzeniu materiału, aby uzyskać optymalne wypełnienie obszaru spoiny, a tym samym zapewnić stabilność konstrukcyjną i zapobiec korozji. Proces nakładania kleju ma na to znaczący wpływ.

1 lipca 2020

Automotive Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania Joining Solutions Produkty do dozowania Articles Topics Produkty Rozwiązania z zakresu łączenia

Proces łączenia kołnierzowego zaginanego: 1. Zagnieżdżanie 2. Zaginanie wstępne 3. Końcowe zagięcie

Proces łączenia kołnierzowego zaginanego: 1. Zagnieżdżanie 2. Zaginanie wstępne 3. Końcowe zagięcie

W konstrukcji nadwozia samochodu występują trzy główne procesy nakładania: łączenie konstrukcyjne, usztywnienie i zaginane łączenie kołnierzowe. Łączenie kołnierzowe zaginane jest wykonywane podczas produkcji elementów zamykających widocznych z zewnątrz, takich jak drzwi, pokrywa przednia, pokrywa silnika lub pokrywa bagażnika. Zamknięcia te są wytwarzane w oddzielnym etapie procesu produkcji nieosłoniętego nadwozia. Zaginane łączenie kołnierzowe jest jedną z najbardziej wymagających metod łączenia w nadwoziowni. Klej spełnia ważne funkcje konstrukcyjne, zwiększa bezpieczeństwo zderzeniowe i chroni przed korozją. Inne techniki łączenia, takie jak zgrzewanie punktowe lub nitowanie, nie są w tej sytuacji odpowiednie, ponieważ pozostawiają widoczne połączenia i pogarszają estetyczny wygląd. W zaginanym łączeniu kołnierzowym jedna blacha jest zagnieżdżana w drugiej. Klej — często jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy, epoksydowy lub kauczukowy — jest nakładany na zewnętrzną blachę. Jest ona następnie zaginana dookoła wewnętrznej blachy i zaginana do końca. Podczas zaginania klej jest ściskany, w wyniku czego wypełnia obszar zagięcia.


Jakość podczas wykonywania zaginanego łączenia kołnierzowego

Kryteria jakości dla zaginanego łączenia kołnierzowego

Kryteria jakości dla zaginanego łączenia kołnierzowego

Długotrwała stabilność tego połączenia zależy od rozprowadzenia materiału w zagięciu. Istotne są następujące kryteria:


  • A: 100-procentowe połączenie między wewnętrzną a zewnętrzną blachą
  • B: Zdefiniowane X-procentowe połączenie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną blachą
  • C: Całkowite wypełnienie zagięcia klejem
  • D: Wystarczające rozprowadzenie kleju po wewnętrznej stronie

Jeśli zagięcie jest niewystarczająco wypełnione klejem, prowadzi to do tworzenia się przestrzeni i kanałów powietrznych. Podczas późniejszego procesu powlekania elektrostatycznego przestrzenie te są wypełniane cieczą. Ciecz ta jest następnie osuszana podczas utwardzania w piecu, co powoduje powstawanie pęcherzyków powietrza i wad zwilżania. Oprócz widocznych defektów kołnierz staje się również podatny na korozję. Należy przygotować nadwozie pojazdu do przeróbki. Natomiast jeśli jest nałożona zbyt duża ilość kleju lub ścieżka kleju jest nieprawidłowo umiejscowiona, prowadzi to do niepożądanych wycieków materiału. Należy przerobić element przed malowaniem, aby mieć pewność, że podczas kąpieli powlekania elektrostatycznego nie dojdzie do zanieczyszczenia lub aby uniknąć problemów podczas uszczelniania kosmetycznego — co w rezultacie powoduje zużycie materiału i wzrost kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości.


Rozprowadzenie materiału: skoncentrowanie się na nakładaniu

Wzorce tradycyjnego nakładania ścieżkowego, nakładania wirowego i nakładania wirowego ze zwężeniami.

Wzorce tradycyjnego nakładania ścieżkowego, nakładania wirowego i nakładania wirowego ze zwężeniami.

W kompletnym procesie łączenia występuje wiele czynników, które mogą wpływać na rozprowadzenie materiału w zagięciu, np. wybór kleju czy metoda zaginania. Jednym z kluczowych czynników jest jednak sam proces nakładania. Zazwyczaj do precyzyjnego i powtarzalnego sterowania parametrami, takimi jak przepływ materiału, temperatura, ciśnienie i prędkość nakładania, używane są robotyczne systemy dozowania kleju. Zasadniczo istnieją dwa odpowiednie wzorce nakładania: klasyczne nakładanie ścieżkowe i nakładanie nazywane często nakładaniem wirowym, w którym materiał jest nakładany ruchem wirującym. Oba typy nakładania mogą zapewnić w idealnych warunkach wysokiej jakości zaginane łączenie kołnierzowe.


Większa niezawodność procesu

Nakładanie wirowe ze zwężeniami: w miejscach, w których wymagana jest mniejsza ilość materiału, może być ona planowo regulowana przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości nakładania.

Nakładanie wirowe ze zwężeniami: w miejscach, w których wymagana jest mniejsza ilość materiału, może być ona regulowana.

Jednak wyzwania stojące przed nowoczesną produkcją i obecne trendy, takie jak wielomateriałowa i lekka konstrukcja, stawiają coraz większe wymagania w branży. Coraz bardziej złożone konstrukcje pojazdów i geometrie części wymagają bardziej dynamicznych ruchów robotów i utrudniają dostęp do podzespołów. Rozwiązania dotyczące nakładania muszą być elastyczne. Technika nakładania wirowego może tu przynieść kilka korzyści. Podczas gdy w nakładaniu pasmowym odległość aplikatora do podzespołu powinna odpowiadać średnicy pasma, metoda wirowa pozwala na zwiększenie odległości do podzespołu do 50 milimetrów. Zmiana odległości nie wpływa na wzorzec nakładania. Ułatwia to programowanie robotów, umożliwia stosowanie większych prędkości i ułatwia dostęp, zwłaszcza w przypadku złożonych geometrii.

Jednocześnie nakładania wirowe zapewniają rozprowadzanie materiału zoptymalizowane dla zastosowań zaginanego łączenia kołnierzowego — ta sama ilość materiału jest rozprowadzana na większej powierzchni. Nakładanie jest nadal precyzyjne z wyraźnie zdefiniowanymi konturami. Ma to pozytywny wpływ na dociskanie w procesie zaginania. Nowoczesne aplikatory wirowe mają również możliwość precyzyjnej regulacji szerokości nakładania. W miejscach, w których wymagana jest mniejsza ilość nakładanego materiału, może być ona w ten sposób planowo zmniejszana przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości nakładania. Pozwala to na idealne dopasowanie spoiny łączącej do geometrycznego kształtu kołnierza. Można więc uniknąć wycieków materiału i przeróbki. Jednocześnie zmniejsza to zużycie materiału.

Zapewnianie jakości

Kryteria kontroli wizualnej: szerokość, ciągłość i położenie ścieżki

Wizualna kontrola ścieżki

Zarówno przy nakładaniu ścieżkowym, jak i wirowym jakość nakładania materiału można dodatkowo zapewnić za pomocą systemu kontroli wizualnej. Wbudowane systemy monitorowania jakości zawierające kamerę wykrywają błędy dotyczące szerokości, ciągłości i położenia ścieżki podczas nakładania — bez dodatkowego czasu cyklu. Ponadto niektóre systemy zawierające kamerę mają także funkcję automatycznej naprawy ścieżki, na przykład w przypadku przerwania nakładania kleju.


Najczęstsze kryteria wizualnej kontroli jakości ścieżki:


  • szerokość,
  • ciągłość,
  • położenie.

Podsumowanie

Zaginane łączenie kołnierzowe jest jednym z najbardziej wymagających zadań w produkcji nieosłoniętego nadwozia. Rozprowadzenie materiału w zagięciu ma duży wpływ na długoterminową jakość spoiny klejowej. Wady mogą powodować korozję i wysokie koszty przeróbki. Nakładanie wirowe może temu zapobiec i zwiększyć niezawodność procesu. Istnieją jednak różne czynniki wpływające na jakość i wydajność zaginanego łączenia kołnierzowego, które wymagają rozległej specjalistycznej wiedzy w zakresie łączenia i procesów. W swoich globalnych centrach innowacji firma Atlas Copco ściśle współpracuje z klientami i dostawcami materiałów — od rozwijania nakładania przez testowanie materiałów po optymalizację procesów i zapewnianie jakości.

Dowiedz się więcej:

E-Swirl 2 AdX BIW: animacja działania mimośrodu

Loading...