InstallAir - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Dimensionering av luftbehållare och rörsystem, tryckfall och läckage - med InstallAir kan du göra enkla beräkningar vid dimensioneringen av ditt tryckluftssystem

InstallAIR är ett enkelt beräkningsverktyg som kan användas vid dimensionering av tryckluftssystem.

InstallAir är ett beräkningsverktyg som kan användas som stöd vid dimensioneringen av energieffektiva och pålitliga tryckluftssystem. Verktyget är mycket enkel att använda och varje beräkning kräver endast ett fåtal parametrar. Verktyget kan även användas när du vill konvertera volymflöden eller andra enheter. För exakta beräkningar med hänsyn taget till platsspecifika parametrar i en tryckluftsinstallation rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra säljare för vidare diskussion och detaljerade beräkningar. InstallAir finns också tillgänglig som app. Den kan installeras och användas på digitala enheter med operativsystemen IOS eller Android.

Ladda ner InstallAIR

Google Play App Store