Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Dimensionering av luftbehållare och rörsystem, tryckfall och läckage - med InstallAir kan du göra enkla beräkningar vid dimensioneringen av ditt tryckluftssystem

InstallAIR är ett enkelt beräkningsverktyg som kan användas vid dimensionering av tryckluftssystem.

InstallAir är ett beräkningsverktyg som kan användas som stöd vid dimensioneringen av energieffektiva och pålitliga tryckluftssystem. Verktyget är mycket enkel att använda och varje beräkning kräver endast ett fåtal parametrar. Verktyget kan även användas när du vill konvertera volymflöden eller andra enheter.

För exakta beräkningar med hänsyn taget till platsspecifika parametrar i en tryckluftsinstallation rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra säljare för vidare diskussion och detaljerade beräkningar.

InstallAir finns också tillgänglig som app. Den kan installeras och användas på digitala enheter med operativsystemen IOS eller Android.


Ladda ner InstallAIR


Google Play App Store