Stäng

Atlas Copco sätter standarden för uppkoppling

8 jan 2024

HEX@GRID™ – den innovativa styrplattformen för industriella vakuumanvändare    

Köln, november 2021: För intelligenta nätverk av maskiner och system är det avgörande att industriella processer kan styras centralt. För att förbereda industriella vakuumanvändare för Internet of Things- och Industri 4.0-scenarier har tillverkaren Atlas Copco utvecklat den innovativa HEX@GRID-styrplattformen. Den centrala flerpumpskontrollen har en mängd intelligenta funktioner och sätter nya standarder för uppkoppling och energieffektivitet.
 

Lägre kostnader för drift och underhåll

När det gäller optimerade driftsprocesser har användarna möjlighet att förbättra sina vakuumprestanda. Dessutom kan kostnaderna sänkas med HEX@GRID eftersom ett korrekt justerat vakuumsystem är enklare och mer kostnadseffektivt att använda och underhålla. ”En annan fördel för användarna är uppkopplingen, eftersom alla vakuumkomponenter kan integreras i ett system med den nya styrenheten”, förklarar den ansvariga produktchefen Yuri Vanderveken. 


Värden i realtid på terminalen

Det gör att kunderna kan styra sina system från en enda källa, oavsett plats: till exempel om flera komponenter i ett vakuumsystem med variabel varvtalsstyrning (VSD) måste hålla trycket konstant. ”Med hjälp av HEX@GRID:s valfria 10-tums HMI-gränssnitt får användarna en komplett inblick i det centrala vakuumsystemet”, påpekar Yuri Vanderveken. ”Det individuella, intuitiva användargränssnittet gör att värdena för systemkomponenterna kan anges och övervakas i realtid via bärbar dator, surfplatta eller smartphone,” säger produktchefen.

Kontroller sker via skärmen

Tack vare den kompletta uppkopplingen hos HEX@GRID kan uppdateringar och nya funktioner laddas ner direkt. En meddelandefunktion på den valda slutenheten håller alltid användarna uppdaterade. Fler fördelar: regelbundna kontroller av vakuumsystemet och kalibreringen blir enklare. ”Om det behövs kan användaren lägga till scheman, planera åtgärder och på så sätt säkra hela processen. Med hjälp av den centrala börvärdesstyrningen kan vakuumsystemet manövreras på ett stabilt och intelligent sätt”, förklarar Yuri Vanderveken.

Olika funktioner, beroende på tillämpning

Olika HEX@GRID-versioner finns tillgängliga för användaren beroende på tillämpning. För vakuumanvändare med en HEX@, MK5 eller annan Atlas Copco-styrenhet finns det en HEX@GRID-standardversion, samt en uppdaterad version med Optimizer. ”Båda versionerna kan även styra produkter från tredje part”, säger Yuri Vanderveken. För vakuumsystem som består av DZS VSD+- eller GVS VSD+-pumpar är VSD+-appen lämplig. För ett system med upp till 16 vakuumpumpar är LINK HEX@GRID med tryckgivare och virtuell maskinstyrning lämplig.

Underhållsintervallen är optimerade

Med LINK-styrning har användaren fördelen att manövrera vakuumpumparna som en virtuell maskin. Beroende på processen startas de här pumparna en efter en vid 60 %, varje gång den första pumpen som fungerar som VSD-ledare når full kapacitet. När alla följarpumpar har nått 60 % och ledarpumpen har slut på kapacitet kan de här följarpumparna öka sin kapacitet i steg om 10 % som en maskin. För processer med en fördefinierad drifttid är det viktigt att det finns reservpumpar. LINK-styrning samordnar användningen av reservpumpar för att optimera underhållsintervallen.

Huvudpumpen kompenserar för variationer i efterfrågan

Standardversionen av HEX@GRID-plattformen styr upp till åtta pumpar. ”Den har virtuell maskinstyrning och därmed samma arbetsprincip som LINK där vi har en ledarpump som anpassar VSD till behovet och följarpumpar som arbetar som en maskin inom ett kapacitetsområde på 60–100 %”, utvecklar Yuri Vanderveken. Resultatet är att detta kan leda till en minskning av energiförbrukningen på upp till 10 % jämfört med konventionella sekvenserare. ”Dessutom kan drifttimmarna för olika pumpar i ett nätverk balanseras”, sammanfattar produktchef Yuri Vanderveken. Toppen av det tekniska isberget är emellertid Optimizer-styralgoritmen. Varje enskild pump i ett vakuumsystem har olika specifik energi vid olika varvtal och inloppstryck. HEX@GRID använder den informationen för att kontinuerligt optimera hastigheten för var och en av de enskilda pumparna genom att beräkna det mest energieffektiva sättet att styra hela systemet baserat på behovet. Som tillägg kan upp till 20 pumpar styras av Optimizer-styrningen.

För mer information, vänligen kontakta: