Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

SD Membrane air dryer: quiet, compact, non-electric, no maintenance, reliable

The Atlas Copco SD membrane air dryer with pre-filters removes moisture, oil and particles, resulting in clean, dry compressed air. Let’s look at its simple design and important advantages

Contact us to learn more

10 Δεκεμβρίου 2020

SD Membrane air dryer: quiet, compact, non-electric, no maintenance, reliable

Estimated reading time: 5 minutes

Compressing air causes moisture in the air to condense. If this moisture is not removed from the compressed air flow, it can corrode piping, clog pneumatic tools and contaminate production. The Atlas Copco SD membrane air dryer with pre-filters removes moisture, oil and particles, resulting in clean, dry compressed air. Let’s look at its simple design and important advantages.

How does an SD Membrane air dryer work?

Incoming air flows through a bundle of hollow permeable fibers. Water molecules move through the permeable wall of the fiber and dried air follows its path to the outlet of the dryer. At the outlet, a small amount of dry air is used to purge (dry out) the dryer’s outer shell where moisture is being gathered. The wet flow is expelled from the dryer through vent holes.

How does an SD Membrane air dryer work?
Saturated air in dryer shell evacuates to atmosphere. A valve determines amount of purge and thus the dew point performance.

Saturated air in dryer shell evacuates to atmosphere. A valve determines amount of purge and thus the dew point performance.


Why should I choose an SD Membrane air dryer over other technologies?

The unique design of an SD membrane air dryer offers special advantages.

 • No Electricity Required: Because SD membrane air dryers are not powered by electricity, they can meet strict safety and environmental requirements. They can operate in low flow environments, explosion-proof facilities, laboratories, corrosion-sensitive areas, and areas without an electrical supply.
 • Quiet: With no moving parts, the SD membrane air dryer is quiet. It’s ideal for use in noise sensitive environments. 
 • No Maintenance: The SD membrane air dryer needs no maintenance, so it’s ideal for locations/spaces that are difficult to reach. It’s small, too.
 • Vibration and Explosion Resistant: The SD membrane air dryer can be used in hazardous installations.
 • Higher Allowed Inlet Temperature: At 60°C, that’s significantly higher than most other dryer technologies. That helps in demanding operating environments.
 • Efficient: The design of SD membrane air dryers is simple, with no twists or turns within the housing. Pressure drop is minimal and drying efficiency is high. Two models with different dewpoint suppressions (either 32°C or 55°C) enable the SD membrane air dryer to meet a variety of air system requirements.

Where does an SD Membrane air dryer make sense?

 • Where space and mounting options are limited
 • Where temperature fluctuates widely
 • Where vibration is high
 • Where electricity is not available or not advised
 • Where maintenance would be inconvenient 

What else should I know about an SD Membrane air dryer?

 • Variable Pressure Dew Point: Membrane air dryer technology cannot give a constant Pressure Dew Point (PDP) over the whole range of possible ambient and inlet temperatures. PDP will vary with changing inlet dew point temperatures. If your process requires a constant PDP, a refrigerant or desiccant dryer may be more appropriate.  
 • Price/Performance: For lower flow applications (<9 liters/second), an SD membrane air dryer typically offers better performance for the price. For higher flow applications (>9 liters/second), a refrigerant or desiccant dryer typically offers better performance for the price.

Some SD Membrane air dryer applications

 • Braking air for locomotives and carriages
 • Operating air for equipment in laboratories and explosion proof environments
 • Operating air in noise-sensitive workplaces
 • Any installation where electricity is not available or not advised

Ask an air system professional about the best Membrane Dryer for your needs.

Related Topics and Project

???????? ???????? ???????? ??? SD+ Συστήματα επεξεργασίας αέρα και αερίου SD