Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

VSD refrigerant air dryer

Want to cut energy cost for your compressed air system while producing air at a constant low dew point? Use a refrigerant dryer with Variable Speed Drive

Contact us to learn more

2 Νοεμβρίου 2020

VSD refrigerant air dryer technologies for energy saving

Estimated reading time: 5 minutes

FD VSD product illustration

For compressed air systems to perform properly, the air must be dry. But ambient air gets hot when it’s compressed (you can’t change physics!) so when it exits the compressor, it’s 100% saturated with water. As the air cools, liquid water begins to condense.


To protect air tools, keep air instruments reading and actuating properly, and prevent air piping from corrosion and leaks, the compressed air must be free of liquid moisture and at low relative humidity before it enters the air network. Filters and separators can remove liquid moisture droplets from a system, but they can’t remove water vapor. To remove water vapor to a low dew point, you need an air dryer. A popular drying method is refrigerant air drying.


How a refrigerant air dryer works

In the first stage, compressed air enters the dryer and passes through an air to air heat exchanger, which precools the incoming air. In the second stage, compressed air passes through an air to refrigerant heat exchanger to reduce the compressed air dewpoint to + 3°C / + 37°F.  Water vapor that was in the air condenses into liquid, which is trapped and removed. The dry air is then warmed up in the air to air heat exchanger to reduce the relative humidity in the air to prevent condensate from forming in downstream piping.

Saving energy with variable speed drive

In most industrial operations, the demand for compressed air fluctuates, but a traditional air compressor has just one speed: full capacity. If less air is needed, a lot of energy is consumed and wasted. But an air compressor equipped with Variable Speed Drive (VSD) provides significant energy savings by automatically adjusting motor speed to match air demand. Now a complementary technology applies energy saving Variable Speed Drive to refrigerant air dryers to deliver high quality air dried to a low and stable dew point while saving energy.

FD VSD graph 1

How a VSD refrigerant air dryer works

A refrigerant air dryer has a compressor of its own that compresses the refrigerant gas to liquid form. Conventional refrigerant air dryers typically employ a reciprocating (piston) compressor operating at one fixed speed. In terms of energy efficiency, this results in the same “on or off” shortcoming present in a fixed speed air compressor. In contrast, a VSD refrigerant air dryer uses a scroll compressor with one spiral element orbiting around second, fixed element. It’s compact and quiet, and the inverter that drives the scroll element can vary speed to match demand.

Watch this video to know more about FD VSD refrigerant air dryer:

VSD system sync

Like a VSD air compressor, a VSD refrigerant air dryer automatically adjusts its output to meet fluctuating demand for dry air. This is possible because the dryer’s control system works in the same manner as the compressor’s, adjusting speed by means of an inverter. As demand for air changes, the air compressor’s drive motor speeds up or slows down to match demand, and the refrigerant air dryer’s  refrigerant compressor simultaneously speeds up or slows down in sync with the air compressor.

More efficient than thermal mass (cycling)

An older technology known as thermal mass or cycling provides a degree of energy efficiency for refrigerant air dryers. A thermal mass air dryer cycles between running at full load and relying on a thermal mass for cooling. This represents an improvement over dryers that simply operate at a fixed speed (full capacity) or off. However, cycling dryers must consume energy to cool down their thermal mass, which reduces their overall energy savings.

Dew point stability

An important advantage of a VSD refrigerant air dryer is a reliable supply of outstanding quality air at a stable, low dew point, regardless of ambient air temperature. With a thermal mass dryer, the compressed air dew point is the indicator for its fixed speed refrigerant compressor to start or stop. As a result, air dew point rises and falls. This fluctuation can compromise air quality by up to two purity classes. In contrast, a VSD refrigerant air dryer consistently delivers air that has been dried to a stable dew point that meets ISO 8573-1 class 4 purity.

Atlas Copco FD VSD refrigerant dryer

Elektronikon touchscreen controller

Only Atlas Copco offers VSD technology in a refrigerant air dryer. If you’re looking for a reliable refrigerant air dryer with a low cost of ownership, Atlas Copco’s new FD VSD range combines compact unit design, high efficiency components, Elektronikon® touchscreen controller and advanced Variable Speed Drive to deliver up to 50% on indirect energy costs and up to 70% on direct energy costs. Ask an air system professional about your best solution for energy efficient air drying.


Ask an air system professional about the best solution for your needs.

Related Topics and Project

Αεροσυμπιεστές Ξηραντές ψυκτικού μέσου