Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

When to use a VSD compressor

Is a variable speed drive (VSD) air compressor always the right solution? Learn more about when to use a VSD compressor—and when not to

Contact our experts Discover our VSD compressors

10 Δεκεμβρίου 2020

When to use a VSD compressor

Estimated reading time: 5 minutes

Most industrial users of compressed air experience fluctuating demand for compressed air. Variable Speed Drive compressors are designed for these users. Using a VSD compressor makes sense when:

  • Demand for compressed air fluctuates significantly between jobs
  • Demand varies by shift, on weekends or seasonally
  • Manufacturing processes require tight tolerances for operating pressure
AC VSD campaign web banner - blue background

These examples all relate to air pressure, so let’s look at some reasons why VSD offers advantages:

  • A VSD compressor can operate within a much tighter pressure band than a fixed speed compressor can attain.
  • A VSD compressor can operate at lower delivery pressures and still maintain the air system’s required minimum working pressure.
  • A VSD compressor’s net pressure can be set lower than the unloaded pressure on fixed speed compressor, and each 1 bar reduction results in 7 percent savings in energy.
  • A VSD compressor delivers more consistent discharge pressure for all the compressed air applications throughout your facility.

Using VSD and fixed speed compressors together

Sometimes, the most efficient compressed air solution combines one or more fixed speed compressors to provide the base load with one VSD compressor that “trims” to meet changes in demand. A system with multiple smaller compressors instead of one big compressor also provides redundancy that allows you to keep part of your facility operational when a compressor is offline for service or repair. 

Not always the best solution

VSD compressors do have many advantages that can benefit most industrial users, but they are not always the right choice. If your demand variations are minimal, a properly sized fixed speed compressor may be more efficient. Fixed speed air compressors cost less up front. However, when demand varies, the additional investment for a VSD compressor typically pays for itself through energy savings. The payback period can be accelerated with financial incentives from your electric utility.

The optimal design of a compressed air system will reflect the specific needs of your processes, your facility and your approach to capital projects. To learn more about how Variable Speed Drive can address your needs, talk to an air system professional. 

Related Topics and Project

VSD Variable Speed Drive Αεροσυμπιεστές VSD+ Ελαιολιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές GA VSD