Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Facilitating your medical device certification

We pre-certify our medical gas systems. That’s how we simplify your certification processes when installing our medical compressor set-ups.

Customer in front of MED+ dryer

Surpassing medical ISO standards

Our medical gas equipment meets all requirements in safety and operating criteria. We design our products not only to comply with ISO certification. You know you will not compromise on quality, reliability or performance, because we surpass the strictest medical standards and regulations:

  • Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC 
  • European pharmacopeia 
  • EN ISO 7396-1
  • ISO 14971 
  • Health Technical Memorandums HTM 02-01 and HTM 2022

Our PDp dry dust filters have been thoroughly tested and certified by an external laboratory, proving they can serve as bacterial filters.

Downloads

Certificates

ISO quality management system

Our quality management systems for designing, manufacturing, installing and testing medical devices meet the standards of ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485.

Dedicated medical facilities for local legislation

With dedicated medical production facilities in three countries - Belgium, the United Kingdom and the United States - we can meet differentiating local legislations.