Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Avoid pressure loss for PET bottle blowing machines

Increase efficiency by avoiding pressure loss that occurs when blowing PET bottles

In general, compressors for PET bottle blowing are a medium-pressure compressor and a booster combined in one machine. In our eyes this is a loss of efficiency because not all the pressure is used for the PET bottle blowing process. This means that more air is compressed than is needed by the booster to blow the bottles. The excess of pressurized air is then normally released into the atmosphere.
With our product the ZD Xtend RI compressor,  it is possible to “tap-off” some of the medium-pressure oil-free air that is generated in the ZR compressor before it goes to the D booster. This way the medium-pressure compressed air can be used in the rest of the company for instrumentation such as, cooling and pneumatic conveying. This results in a more energy efficient compressor, thus a lower cost of total ownership. In addition to removing the need of having to acquire a separate medium-pressure air compressor.

Boosters High pressure compressors PET industry

PET bottle blowing compressor ZD