Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Making the highest quality elastic fabric with ZT oil-free air compressors

As leading raw materials supplier in the synthetic textiles industry, the Gomelast Group has an extensive presence throughout Latin America. ZT oil-free compressors and refrigerant dryers supply high-quality air to the company’s state-of-the-art facility in Peru.

To consolidate its growing position in the market and facilitate international logistics, Gomelast started activities in Peru in 1998 by establishing a sales company for its products manufactured by its subsidiary in Venezuela. Success came in 2003, when the third coated-thread plant was set up in the Ate district of Peru to meet the needs of customers in more than nine Latin American countries.

VSD Variable Speed Drive Αεροσυμπιεστές χωρίς λάδι Class 0 Υφαντουργία

Lower energy cost thanks to Variable Speed Drive (VSD)

left to right: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC - Gomelast

left to right: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC - Gomelast

At its state-of-the-art plant in this industrial hub, Gomelast uses ZT 160 VSD and ZT 200 oil-free rotary screw compressors and cooler dryers. Developed especially for applications demanding high levels of purity, ZT compressors eliminate the risks of oil contamination by providing 100 percent pure, clean oil-free air.

The ZT compressors are also extremely efficient due to their Variable Speed Drive technology (VSD). VSD offers direct energy savings of 35 percent on average by eliminating load/no load transition losses and precisely regulating air supply to meet fluctuating demands.


Strategic compressed air supplier

In Peru, Atlas Copco Peruana has been working with Gomelast – 1818 S.A.C. for over 10 years and is considered a strategic partner in the company’s operations. Currently, Gomelast is working with ZT 160 VSD and ZT 200 compressors on their plant located in Ate, improving their efficiency and production time with low costs, so they can supply the fast growing Latin American market.
Also, Atlas Copco Peruana provides technical service and spare parts to all its compressors and cooler dryers, making this sustainable relationship with this important customer.

We advise on all things to do with compressed air, from the quality to its installation. This allows Gomelast to direct its efforts to doing what it does best: making the highest quality elastic fabric in the Latin American market.

Luciano Wolfarth , General Manager Atlas Copco Peruana – Compressor Technique