Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

ZH 1000-3150 air compressor optimally combines high flow and low energy consumption

Reading time: 2,5 minutes


Atlas Copco’s ZH 1000-3150 oil-free centrifugal air compressor is designed to meet the needs of the air separation industry for a larger centrifugal air compressor delivered in a standard package. The most compact air compressor in its range, the virtually silent ZH 1000-3150 provides the optimum combination of high flow and low energy consumption.

The ZH 1000-3150 is an all-in-one oil-free air compressor; all elements including internal piping, coolers, motor, lubrication, inlet guide vanes and control system are supplied in a standard package in a built-to-last design. Stainless steel cores minimize corrosion and increase operating lifetime. Installation is simple due to its integrated package design, and commissioning is quick. Optional features allow customization to a specific production environment.

Budgetary restrictions mean that companies are looking for standardized solutions instead of customized units. The advanced technology incorporated into the ZH 1000-3150 – the latest in our smart AIR solutions portfolio – minimizes a customer’s overall operating costs while providing the high flow necessary for their applications. Moreover, it’s designed for low maintenance time and costs.

Luc T’Jollijn , Product Manager Centrifugal Compressors
Centrifugal oil-free air compressor ZH 2850
The unique design of the ZH 1000-3150 allows a turndown of over 25% before blow-off, maximizing energy savings and minimizing operating costs. Standard inlet guide vanes save up to 9% more energy at reduced flows compared to many competitive units. Efficient cooling increases both reliability and energy efficiency and maximizes thermal transfer.

The ZH 1000-3150 works together with the Atlas Copco’s new Optimizer 4.0 central controller. It enables a compressed air system to be optimized through selection of the most efficient combination of machines, such as compressors, dryers, filters, energy recovery systems, air receivers, coolers and boosters. Through a highly intuitive user interface, the end-user can view the performance and energy consumption of each machine as well as of the whole system.

Moreover, Optimizer 4.0 is fully Industry 4.0 compatible, enabling the Internet of Things and the digital integration of the air compressed system with other intelligent networked devices to improve equipment performance, enhance predictive maintenance and further increase energy efficiency.

Αεροσυμπιεστές Compressor Technique ZH