Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Oil-free rotary lobe blowers ZL (VSD)

High process uptime at low capital costs

Contact our experts

Reliability in harsh environments

Operation in high-ambient temperature environments or at high-altitude is not an issue for ZL rotary lobe blowers. The cooling system and integrated safety and start-up valve contribute to trouble-free operation during the lifetime of the blower.

Compact air blowers

Our new ZL rotary lobe blowers have been designed to maximize user-friendliness and minimize the footprint. Our newest generation of rotary lobe blowers occupies 30% less floor space, making them one of the smallest and most compact lobe blowers on the market.

Plug and play solution

The integrated variable speed drive controller with Elektronikon® Mk5 panel makes the installation easy, connecting just one cable. This shortens the installation and start-up and saves on installation costs.

How does a rotary lobe blower work?

A lobe blower is a positive displacement blower (also known as pd blower) which are typically known for their reliability. 

Thanks to its simple design, lobe blowers are a cost-competitive solution in terms of initial capital investment and maintenance costs. The process starts with air entering the unit via the silencer with an integrated inlet filter. The silencer with an integrated inlet filter prevents the air from flowing back to the environment, avoiding pulsation, and ensuring smooth operation. The straight-cut timing gears eliminate axial forces, ensuring trouble-free operation. Finally, the air then passes through the outlet silencer ensures low noise emission. The automatic belt tensioning system ensures the belts that transfer power from the motor to the element, are kept tight on the pulleys at all times. Our lobe blower units can easily be connected to your existing piping network via the stainless steel compensator. 

The advantages of our ZL (VSD) rotary lobe blower technology

ZL rotary lobe blower cement

Our trusted tri-lobe technology with its simple, reliable design is easy to service, requires a low capital investment and has been used for over 20 years in numerous applications such as wastewater treatment, pneumatic conveying systems and different industrial processes.

High uptime in harsh environments

Our units are designed for maximum reliability even in harsh conditions.

  • The newly designed canopy with improved cooling makes our lobe units suited for use in ambient temperatures of +50 °C / 120 °F. On top of that, the integrated controller provides you with a plug-and-play solution with only a minimum of floor space required, helping you save on installation costs.
  • When starting the unit without a frequency converter, the forces applied to gears, bearings, and other critical components can be substantial. Our start-up valve ensures a gentle start each and every time, improving the reliability and making intermittent operation – with regular starts and stops – a non-issue for our ZL lobe blowers. 
  • We offer you the option of an outdoor canopy so that your lobe blower units can be installed outside and close to your technology.
  • The Variable Speed Drive with an integrated controller contributes to smooth and cost-effective operation by providing your application with just the right amount of air.
  • Our units are configurable with IE 3 or NEMA premium energy efficiency class motors.

Technical specifications

Capacity FAD l/s

5 l/s - 2 767 l/s

Capacity FAD

20 m³/h - 10 000 m³/h

Working pressure

0,3 bar(e) - 1 bar(e)

Installed motor power

0,55 kW - 315 kW

Brochures

Brochures

Total customer care