Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Multistage centrifugal air blower and exhausters ZM

Oil-free blower and vacuum solution up to 1.7 bar(g) / 25 psig

Contact our expert

Reliability in harsh conditions

High process uptime even in high risk or harsh environments with temperatures above 50°C / 120°F. ATEX and API 617 compliant.

Flexible offering to fit your needs

With a number of stages and broad range of accessories and configurations, we can adapt the ZM range to your specific needs.

Saving energy by choosing the right solution

Variable Speed Drive (VSD) packages available for applications with variable air demand.


More about VSD

The advantages of multistage centrifugal technology

Multistage centrifugal units are known for their reliable operation under tough conditions or in high-risk environments. That is why they are used in a variety of applications in the oil & gas, energy, or mining industries. They are suited for both pressure (multistage blowers) and vacuum (multistage exhausters) applications of air and gasses.

The strength of the multistage blower design is the ability to select both the number of compression stages and the impeller design of each stage. This will help you to match the blower performance to your process requirements with maximum efficiency.

Our ZM multistage centrifugal solutions

Whether you need air, gas, pressure, or vacuum, our wide performance range of ZM multistage centrifugal blowers and exhausters provides you with the quality you need. With a pressure up to 1.7 bar(g) / 25 psig and a flow up to 68,000 m3/hr / 42,500 cfm, they are suited for a variety of low pressure and vacuum applications that require a high flow rate.

Reliable and safe operation

Our multistage blowers and vacuum solutions are suited for operation in temperatures above 50°C / 120 °F. The stainless steel shaft and different coating options protect the unit from corrosive and dusty operating conditions and is suited for the vacuum removal of biogas, helping you decrease costly downtime of your production process. Our ZM multistage solutions are both ATEX and API 617 compliant, ensuring safe operation in demanding environments.

Customized to your needs

The scope of supply for our ZM multistage solutions is completely configurable to meet your needs. Whether you would like a simple blower package for an air application or need an advanced system for compressing combustible gases in a classified area, we got you covered. You can also choose to monitor and control the blower with your own system or have us supply an advanced control panel to monitor the health of the machine and adjust the blower to your desired setpoint.

Reduce your energy costs

Each ZM multistage solution package is provided with a premium efficient, induction motor to drive the blower element. These motors can be suitable for fixed speed or variable speed operation and provided for a variety of voltages.

Brochures

Brochure

Technical specifications

Capacity FAD l/s

47 l/s - 18 880 l/s

Capacity FAD

170 m³/h - 68 000 m³/h

Working pressure

0,14 bar(e) - 1,7 bar(e)

Installed motor power

4 kW - 2 600 kW

Total customer care