Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

SFR oil-free scroll compressor for railway

Επικοινωνία Contact a railway air expert

Reliability for railways

The SFR’s simple design combines a minimum of moving parts, a shaft-driven cooling fan and corrosion-resistant materials. Its rigid construction withstands external vibrations, shock loads and projectiles

Maximum uptime

Atlas Copco’s SFR compressor offers long service intervals and minimal maintenance for an availability of more than 99.9%

Low lifecycle cost

High reliability and long service intervals contribute to the SFR’s extremely low lifecycle costs

Compact and low weight

SFR compressors are extremely compact thanks to the integrated fan mounted on the drive motor shaft. No need for separate cooling systems. Aluminum reduces the unit’s weight

Fully loaded

The SFR incorporates integrated filters, unique SDR membrane dryers and aluminum air receivers for a single source of clean, dry air. No risk of energy loss due to high pressure drops or high purge air flows from separate installations

Operational in harsh conditions

The SFR scroll compressors can perform in temperatures from -40°C/-40°F to +50°C/+122°F in extreme weather conditions

Meeting railway compressor standards

The Atlas Copco SFR oil-free scroll compressor is a low maintenance compressed air solution, validated for railway applications and compliant with all international railway standards. It was designed, built and tested to meet the harshest environmental demands, including climatic conditions, high humidity and vibrations.

Sturdy design, flexible installation

Built with an absolute minimum of moving parts, the SFR features a sturdy design that can be installed on top of, inside or underneath the vehicle. With its low noise levels and moderate flow rates, the SFR is ideal for • EMUs • DMUs • metros • LRVs • trams • buses

SFR compressor technical specifications

Παροχή FAD l/s

3,4 l/s - 25 l/s

Παροχή FAD

12,2 m³/h - 90 m³/h