Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Why is There Water in My Compressor?

Condensate in compressed air

Have you ever noticed or heard anyone complain about water in their compressed air system or is your compressor leaking water? Such occurrences are very common, but they should not be ignored and left unattended, as it could harm your compressed air system and jeopardize the quality of your end product. Let’s take a look at why water exists in compressed air and how to treat it properly to avoid any potential risks. 

Why is there water coming out of my compressor system?

Water condensation is a natural occurrence and a byproduct of compressing air. The amount of water produced by an air compressor is largely dependent on the inlet condition, the quality of ambient air in a given environment, as well as pressure. In simpler terms, air temperature, humidity, compressor size and required pressure will determine the water content coming out of the unit and potentially into the compressed air piping. Naturally, hot and humid air has a higher moisture content than cold air, it will result in more water coming out of the compressor. For example, a 55kW (75HP) rotary screw air compressor which operates in 24 °C (75 F) ambient temperature with 75% relative humidity will produce 280 liters (75 gallons) of water per day. Below, the process of moisture removal within a compressed air system is illustrated. 

The water can be separated using accessories: aftercoolers, condensation separators, refrigerant dryers and adsorption dryers. A compressor that works with 7 bar(e) overpressure compresses air to 7/8 of its volume. This also reduces the air’s ability to hold water vapor by 7/8. The quantity of water that is released is tconsiderable. For example, a 100 kW compressor that draws in air at 20°C and 60% relative humidity will give off approximately 85 liters of water during an 8 hour shift. Consequently, the amount of water that will be separated depends on the compressed air’s application area. This, in turn, determines which combination of coolers and dryers are suitable.

To further explain this, let’s take a look at how parameters such as ambient temperature, flow rate (size of compressor), inlet pressure, inlet temperature and desired pressure dew point (PDP) affect the drying process and potential water content in the compressed air system.

Selection Parameters

Flow Rate or Compressor Size For applications that require higher flow rates (CFM or l/s) will result in greater water content in the system. Ambient Temperature / Humidity Content Compressors that operate in higher ambient temperature and humid environment will end up producing larger amounts of water within the compressed air system. Inlet Temperature If the inlet temperature going into a dryer is higher, more water content will be present in the compressed air, therefore needing a bigger dryer to treat the air and condense the water out. Pressure Unlike flow, temperature or humidity, the pressure works opposite, as higher the pressure, the less water the compressed air contains and easier it is to dry. If you take a sponge filled with water into consideration, the harder you squeeze the sponge, the less water it will contain. Pressure Dew Point (PDP) Pressure dew point is a common way to measure the water content in compressed air. PDP refers to the temperature point where air or gas is saturated with water and begins the process of condensation or turning into a liquid state. This can also be explained as the point at which air is not able to hold any more water vapor. In order to minimize water content in our compressed air, a lower PDP level is required, while higher PDP values refer to greater amounts of water vapor in the system. The size of the dryer will determine PDP and levels of condensation in compressed air.

The selection parameters in the different stages of air compression.

How can water harm my compressed air system?

Excessive moisture in compressed air can have damaging effects on the facility and jeopardize the effectiveness of operations. Untreated condensation in compressed air can damage and cause problems to pneumatic systems, air motors, valves, as well as any components or machines connected to the system and possibly contaminate the process or manufacturing of the end product. Here is a list that further explains the adverse effects of moisture:

  • Corrosion of piping system and equipment (ie. CNC and other manufacturing machines)
  • Damaging of pneumatic controls which can result in expensive shutdowns
  • Rusting and increased wear for production equipment due to washing away of lubricant
  • Quality issues due to risk of discoloration, lowered quality and adherence of paint
  • In cold weather operations, freezing can occur, causing damage to control lines
  • Causes excessive maintenance to the air compressor and shortens life of equipment
Furthermore, moisture in compressed air system can have many damaging effects on plant air, instrument air, valves and cylinders, as well as air powered tools. In order to avoid excessive and unnecessary maintenance costs and potential production shutdown, it is recommended to be proactive and properly implement the necessary steps to keep the compressed air dry, clean and suitable for any given process and or application.

How to dry my compressed air?

Selecting the proper drying method for compressed air is largely dependent on the specific requirements that need to be met in order not to compromise the process and end product. One of the first steps of removing moisture out of compressed air occurs inside of the compressor, as the moisture separator or aftercooler is capable of getting rid of 40-60% of vaporized water.

Once the compressed air leaves the aftercooler it remains saturated with water and can have damaging effects on the overall system if left untreated. Utilizing an air receiver can also aid in reducing water content in compressed air, as the tank’s ambient temperature is much cooler than the hot compressed air coming out of the air compressor. It is important to keep in mind that a wet tank will collect excess moisture and therefore will need to be drained daily to avoid corrosion and excessive wear.

If the application calls for further moisture removal, the need to introduce an external or internal (integrated) dryer is necessary. Depending on the desired dew point, the two dryer options are refrigerated and desiccant air dryers. In a refrigerated air dryer, the air temperature is lowered to three degrees Celsius (37 degrees Fahrenheit), causing vapor water to condensate out of the compressed air at that temperature. If refrigerated dryer dew point is not sufficient, a desiccant bead air dryer should be used to accomplish the desired result. In a desiccant dryer, the dew point is lowered to -40 degrees Celsius/Fahrenheit, resulting in bone dry air that is critical in spray painting operations, printing and other pneumatic tool uses.