Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Separátory olej/voda

Oddeľovanie oleja z kondenzátu kompresora nie je len správnym krokom v zmysle ochrany životného prostredia, vo väčšine krajín je to navyše zakotvené v zákone.

Štvrtok, 2022, júna 23

Prečo je potrebné oddeľovanie oleja a vody?

Odhadovaný čas čítania: 5 minút

V niektorých ohľadoch sú komponenty systému stlačeného vzduchu porovnateľné s komponentmi automobilov. Bez niektorých súčastí, napríklad motora, by autá neboli funkčné. Potom sú tu aj súčasti, napríklad bezpečnostné pásy, ktoré nie sú technicky potrebné na jazdu autom, ale sú stále povinné – nielen preto, že ich použitie je zmysluplné, ale aj preto, že ich vyžaduje zákon. V neposlednom rade sú tu niektoré doplnky, napríklad vyhrievané sedadlá, ktoré nám jazdu autom spríjemňujú.

V systéme stlačeného vzduchu zjavne potrebujete kompresor, ktorý zabezpečí celú prevádzku. Existujú aj niektoré možnosti, ktoré nie sú nevyhnutné, ale zlepšia výkon alebo efektívnosť, napríklad technológia prepojenia. Ďalej existujú funkcie, ako sú separátory oleja a vody. Ich pridanie do systému stlačeného vzduchu, ktorý využíva kompresory s olejovým vstrekovaním nám nediktuje len zdravý rozum, ale vo väčšine krajín ho vyžaduje aj zákon.V týchto systémoch zohrávajú zásadnú úlohu separátory oleja a vody. Napriek všetkým výhodám majú kompresory s olejovým vstrekovaním malú nevýhodu: ako vedľajší produkt vytvárajú kondenzát, ktorý obsahuje stopy oleja.Našťastie separátory oleja a vody môžu tento problém vyriešiť pomerne ľahko. Prostredníctvom rôznych filtrov a filtračných médií sú schopné účinne odstraňovať olej z vody, aby ju bolo možné bezpečne a správne zneškodniť.Prečo by ste to však mali podstúpiť? Existujú dva hlavné dôvody

Oddeľovanie oleja a vody je správne

Umožnenie preniknutiu škodlivých látok do podzemných vôd je škodlivé pre životné prostredie. Každý, kto sleduje správy o úniku oleja, vie, aké následky to môže mať pre zvieratá a rastliny.Jedným z dôvodov, prečo je olej v podzemných vodách taký škodlivý, je to, že na kontamináciu veľkého množstva vody je potrebné len veľmi malé množstvo oleja. Napríklad v prípade motorového oleja môže jedna jednotka oleja kontaminovať milión jednotiek vody.Okrem toho, že olej, ktorý sa dostane do podzemných vôd, škodí zvieratám a rastlinám, ovplyvňuje aj našu pôdu, rieky a jazerá do takej miery, že bude pravdepodobne potrebné vynaložiť mnoho úsilia na ich nákladné vyčistenie.Čo sa týka separácie oleja a vody, čím viac sa kondenzát vyčistí, tým lepšie je to pre nás všetkých. V tejto súvislosti stanovil nový separátor oleja a vody OSC od spoločnosti Atlas Copco nový štandard. Vďaka dômyselnému systému trojstupňového čistenia dokáže odfiltrovať viac druhov oleja z kondenzátu a na výstupe dosiahnuť vynikajúcu čistotu vody až 5 ppm.

V tomto videu sa dozviete viac o separátore oleja a vody OSC

Oddeľovanie oleja a vody čoraz dôslednejšie vyžaduje zákon

Avšak rovnako ako nie každý motorista má zapnutý bezpečnostný pás, aj keď je to bezpochyby bezpečné a zodpovedné, nie každý podnik bude konať zodpovedne sám za seba a chrániť životné prostredie.

To nás privádza k druhému dôvodu: vo väčšine krajín je tento typ úpravy vody povinný na základe čoraz prísnejších predpisov – a ich porušenie môže mať za následok vysoké pokuty. 

Napríklad vo Veľkej Británii môže za nesprávne nakladanie s kondenzátom spoločnosť dostať pokutu až do výšky 20 000 libier. V Nemecku zákon o vodných zdrojoch nariaďuje, že povolenie na vypúšťanie odpadových vôd je možné udeliť, iba ak je obsah znečisťujúcich látok v týchto odpadových vodách udržiavaný na čo najnižšej úrovni v súlade s najmodernejšími technológiami.

V súčasnosti sa za prijateľný obsah zvyškového oleja považuje hodnota 20mg/l, ale miestne úrady môžu nariadiť prísnejšie hodnoty. To tiež znamená, že tieto limity je možné kedykoľvek znížiť, a preto separátor oleja a vody OSC od spoločnosti Atlas Copco dáva v dohľadnej budúcnosti podnikom pocit istoty.

Ako ďalší bonus používa séria OSC nový kazetový systém, vďaka ktorému sa jednotky udržiavajú oveľa jednoduchšie a s menším neporiadkom ako bežné separátory oleja a vody.

To znamená, že nakoniec sa stanú víťazmi všetci: operátori, podniky aj životné prostredie.

Separátory oleja vody OSC Úprava vzduchu a plynu