Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Pochopenie tried ISO pre kvalitu stlačeného vzduchu

Potrebujete porozumieť triedam ISO pre kvalitu stlačeného vzduchu? Správna čistota stlačeného vzduchu je kľúčom k zaisteniu integrity a účinnosti výroby. Tu je návod na používanie normy ISO 8573-1:2010 na dosiahnutie správnej kvality vzduchu

Pondelok, 2023, januára 30

Použitie normy ISO 8573-1:2010 na dosiahnutie správnej kvality stlačeného vzduchu

Svet bez stlačeného vzduchu je nemysliteľný. Továrne by zostali stáť, vlaky by prestali jazdiť a lode by bezcieľne unášal oceán. Nie všetok stlačený vzduch je však rovnaký. Niektoré aplikácie, napríklad potravinárska a farmaceutická výroba, vyžadujú zaručene čistý vzduch. Pre ostatných používateľov je hlavným cieľom, pokiaľ ide o kvalitu vzduchu, zaistenie spoľahlivosti a životnosti vzduchom poháňaných nástrojov.

Stlačený vzduch by mal byť filtrovaný

Po prvé: väčšina systémov so stlačeným vzduchom potrebuje jeden alebo viac filtrov. Je tomu tak preto, že vzduch, ktorý opúšťa kompresor, môže obsahovať široké spektrum kontaminantov: piesok, zrnká soli a cukru; čierny uhlík; hrdzu; častice cementu a farby; azbest, či baktérie a vírusy. Táto zmes môže ohroziť vaše pneumatické nástroje, vaše procesy a vaše konečné produkty. Preto sú filtre zásadnou súčasťou vášho vzduchového systému na zaistenie kvality a spoľahlivosti výroby. Aký čistý by však mal byť váš stlačený vzduch a aké filtre by ste si mali zaobstarať?

Prečo potrebujete poznať potreby kvality vzduchu

Existujú dva hlavné dôvody, prečo by používatelia stlačeného vzduchu mali vždy vedieť, akú úroveň čistoty potrebujú.

  • Niektoré aplikácie potrebujú vyhovieť špecifickým normám kvality vzduchu. Ich nedodržanie môže vyústiť do pokút alebo pozastavenia výroby.
  • Platí zásada, že čím čistejší vzduch sa vyžaduje, tým je jeho výroba drahšia. Extrémne čistý vzduch vyžaduje ďalší hardvér, ako sú filtre a sušiče, a jeho výroba spotrebúva energiu. Zvolenie správnej čistoty preto môže ušetriť peniaze a byť prínosom pre životné prostredie.

ISO 8573-1:2010: Ako viete, ktorá čistota vzduchu je pre vás správna

Laikovi by sa mohlo zdať, že zvoliť správnu čistotu vzduchu je náročná úloha. Existuje však nástroj, ktorý proces značne uľahčuje: nazýva sa ISO 8573-1:2010.

Je to technický názov medzinárodnej normy pre triedy čistoty vzduchu. Prostredníctvom poradia tried definuje prijateľné úrovne rôznych kontaminantov – ako je vlhkosť, častice, olej a iné znečisťujúce látky – v prúde stlačeného vzduchu.

Hoci norma ISO proces zjednodušuje, existuje toľko tried kontaminantov a čistoty, že orientácia v nej môže byť stále výzvou. Stručný sprievodca uvedený nižšie pomôže laikom zorientovať sa v norme ISO 8573-1:2010 a určiť požadované triedy čistoty vzduchu.

Štruktúra normy ISO 8573-1:2010

Norma ISO je rozdelená do troch hlavných skupín kontaminantov: tuhé častice, voda (kvapalná aj parná) a olej (aerosóly aj pary). Každá z týchto kategórií má až desať rôznych tried čistoty (osem pre častice, desať pre vodu a päť pre olej).

Filtračné riešenia navrhnuté tak, aby poskytovali vzduch najvyššej kvality

Pre používateľa je životne dôležité, aby mal stlačený vzduch správnu kvalitu.

Čím nižšie je číslo v kategórii, tým musí byť vzduch čistejší. To napríklad znamená, že vzduch triedy 4 môže mať viac nečistôt ako trieda 3.

V prípade pevných častíc norma definuje, koľko drobných častí môže vzduch obsahovať na m3. Táto časť je ďalej rozdelená podľa veľkosti častíc. Napríklad vzduch triedy 1 musí obsahovať 20 000 alebo menej častíc s veľkosťou 0,1 až 0,5 mikróna, 400 alebo menej častíc s veľkosťou 0,5 až 1 mikrón a 10 alebo menej častíc s veľkosťou 1 až 5 mikrónov (mikrón je jednotkou veľkosti a rovná sa jednej tisícine milimetra). Vzduch triedy 2 vyžaduje iba to, aby mal vzduch 400 000 alebo menej častíc s veľkosťou 0,1 až 0,5 mikróna, 6 000 alebo menej častíc s veľkosťou 0,5 až 1 mikrón a 100 alebo menej častíc s veľkosťou 1 až 5 a trieda 3 nešpecifikuje ani množstvo prvej kategórie a, počínajúc triedou 6, norma ISO špecifikuje iba hmotnostnú koncentráciu častíc v miligramoch na meter kubický.

V prípade vody sú prísnejšie triedy zoradené podľa rosného bodu tlaku a od triedy 7 na základe obsahu kvapaliny vo vzduchu v gramoch na meter kubický. Konkrétne to znamená, že rosný bod vzduchu triedy 1 musí byť najmenej -70 °C, zatiaľ čo vzduch triedy 9 môže obsahovať 5 – 10 g/m3 vody a/alebo vodnej pary.

Napokon trieda ISO pre olej je stanovená podľa obsahu oleja v mg/m3. Vzduch triedy 1 musí obsahovať najviac 0,01 mg akéhokoľvek druhu oleja, zatiaľ čo vzduch triedy 4 môže mať 500-násobok tohto množstva. (5 mg/m3).

Výber správneho filtra pre vašu triedu ISO

MGS

Keď teda viete, akú triedu ISO by mal váš stlačený vzduch spĺňať, aké filtre by ste si mali zaobstarať? Pri výbere filtra jednoducho vyhľadajte triedu ISO.

Filtre UD+ spoločnosti Atlas Copco napríklad uvádzajú výkon triedy ISO [1: –: 2]. To znamená, že pomáhajú dosiahnuť triedu čistoty vzduchu 1 pre tuhé častice a triedu 2 pre olej. UD+ nefiltruje vlhkosť. Preto znak „ –“ v strede.

Filtre a aplikácie

Keď poznáte správnu triedu ISO pre svoju aplikáciu, môžete si naplánovať, ktoré zariadenie potrebujete na splnenie príslušných požiadaviek. Ak potrebujete pomoc so správnym výberom pre vašu aplikáciu, zástupca spoločnosti Atlas Copco vám rád pomôže.

Filtre UD+ Úprava vzduchu a plynu

Pochopenie tried ISO pre kvalitu stlačeného vzduchu

explainer icon