Kontaktujte nás

Servisné služby

Poskytujeme záručný a pozáručný servis. Kladieme veľký dôraz na preventívnu údržbu a štandardné servisné prehliadky. Ponúkame špeciálne servisné zmluvy, ktoré umožňujú presné plánovanie prevádzkových nákladov, skracujú dobu odstávky, znižujú náklady na údržbu, zrychľujú servisné zásahy a predlžujú životnosť zariadení.


Compressor Technique Service Slovakia

Ing. Miroslava Gajdoščíková

Predaj servisných sluźieb - Východné Slovensko

Ing. Martin Kováč

Predaj servisných sluźieb - Západné Slovensko

Lucia Hromníková

Objednávanie náhradných dielov

Michaela Novosadová

Servisná linka pre náhle poruchy a plánovánie servisu kompresorov