Kontaktujte nás

Servisné služby

Poskytujeme záručný a pozáručný servis. Kladieme veľký dôraz na preventívnu údržbu a štandardné servisné prehliadky. Ponúkame špeciálne servisné zmluvy, ktoré umožňujú presné plánovanie prevádzkových nákladov, skracujú dobu odstávky, znižujú náklady na údržbu, zrychľujú servisné zásahy a predlžujú životnosť zariadení.


Compressor Technique Service Slovakia

Ing. Miroslava Gajdoščíková

Predaj servisných sluźieb

Ing. Martin Kováč

Predaj servisných sluźieb

Lucia Hromníková

Objednávanie náhradných dielov

Michaela Novosadová

Servisná linka pre náhle poruchy a plánovánie servisu kompresorov