Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Rozdiel dosiahnutý vďaka systému tepelnej rekuperácie

Spoločnosti Nanium SA, výrobca polovodičov so sídlom v portugalskom meste Vila do Conde, a spoločnosť Atlas Copco majú za sebou už 16 rokov úspešného partnerstva zameraného na udržateľnú produktivitu. Už od začiatku si spoločnosť Nanium vybrala naše bezolejové kompresory spojené so sušiacimi a filtrovacími systémami na získanie vysokokvalitného vzduchu. Carlos Costa, riaditeľ manažmentu infraštruktúry spoločnosti Nanium, dodáva: „Spoločnosť Atlas Copco má výborné skúsenosti v oblasti vybavenia pre závody na polovodiče s mimoriadne vysokými požiadavkami v zmysle spoľahlivosti a kvality vzduchu.“

Riešenia rekuperácie energie Polovodiče Bezolejové kompresory

Pri výbere sme sa rozhodovali na základe možnosti prevádzky zariadenia pri maximálnej záťaži, zatiaľ čo kompresor s premenlivými otáčkami umožňuje prispôsobiť produkciu stlačeného vzduchu spotrebe prevádzkových zariadení, pričom je vždy zaistená vysoká úroveň energetickej efektívnosti a optimálne pracovné podmienky kompresorov.

Carlos Costa , Riaditeľ manažmentu infraštruktúry spoločnosti Nanium

Bezolejové vzduchové kompresory s lepšou energetickou účinnosťou

picture

Táto spoločnosť si vybrala kompresory s cieľom zlepšiť spotrebu energie vo svojom závode. Spoločnosť Nanium má v súčasnosti vo svojom závode nainštalovaných päť bezolejových vodou chladených rotačných skrutkových kompresorov – tri modely ZR 300, jeden model ZR 315 VSD s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) a jeden model ZR 400. Stlačený vzduch sa skoro výlučne používa v čistých miestnostiach, v priamom kontakte s vyrábanými produktmi. Preto je každý z nich spojený s čistiacim sušičom vzduchu s pohlcovačom vlhkosti a dúchadlom s ohrevom alebo so sušičom BD, aby sa dosiahol kvalitný rosný bod (PDP < -40 °C). Spoločnosť Nanium taktiež vyžaduje nulové množstvo oleja a malé množstvo častíc s cieľom splniť prísne kritériá triedy 0 podľa normy ISO 8573.

Zníženie spotreby plynu o 90 %: ER 900

Okrem týchto piatich kompresorov získala nedávno spoločnosť Nanium jednotku ER 900 – systém hospodárenia s ohriatou vodou pre tepelnú rekuperáciu v bezolejových vodou chladených kompresoroch.

Jednotka ER 900 rekuperuje teplo z kompresorov vo forme horúcej vody. Na splnenie potrieb spoločnosti Nanium spoločnosť Atlas Copco upravila jej kompresor tak, aby vypúšťal chladiacu vodu pri teplote približne 80 °C. Táto horúca voda sa čerpá do výmenníka tepla, ktorého sekundárny okruh zabezpečuje cirkuláciu vody späť do kotla. Výsledkom je dramatické zníženie vstupu plynu ako primárneho zdroja energie.
„Umožnilo nám to prakticky zastaviť používanie kotlov s plynovými horákmi, čo vyústilo do obrovského zníženia emisií CO2, ako aj nákladov na energiu,“ hovorí Costa. Zároveň to znížilo spotrebu zemného plynu v závode asi o 90 %. Okrem toho energia, ktorú spotrebujú kompresory, je lacnejšia vďaka ich úlohe v systéme tepelnej rekuperácie.

Optimálna využiteľnosť kompresorov

Partnerstvo týchto dvoch spoločností nie je založené len na dodávke zariadení, ale zahŕňa aj ich servis zo strany spoločnosti Atlas Copco, ktorý Costa hodnotí pozitívne, pretože zabezpečuje „funkčnosť kompresorov už 15 rokov, 24 hodín denne, bez významnejších problémov a s výraznými úsporami."