Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Spoločnosť Northumbrian Water si vybrala energeticky účinné skrutkové dúchadlo ZS

Spoločnosť Northumbrian Water, popredný poskytovateľ vodohospodárskych a kanalizačných služieb v severovýchodnej časti Anglicka, si vybrala technológiu skrutkového dúchadla ZS od spoločnosti Atlas Copco s cieľom znížiť spotrebu energie a minimalizovať servisné náklady vo svojej čističke odpadových vôd v meste Newton Aycliffe, v grófstve Durham.

Vonkajšia inštalácia skrutkových dúchadiel ZS_Northumbrian Water
Spoločnosť, ktorá získala v minulosti ocenenia „Queens Award pre podniky: Udržateľný rozvoj“ a „Vodohospodárska spoločnosť roka“, potrebuje neustálu a spoľahlivú dodávku vzduchu v regióne s tlakom 480 mbar na účely úpravy odpadových vôd vzduchom vo svojom závode v meste Newton Aycliffe. V tomto postupe sa využívajú baktérie na rozloženie častíc odpadu a vyžadujú sa veľké množstvá vzduchu, ktoré sú dúchané do prevzdušňovacích nádrží na udržanie žiadanej úrovne rozpusteného kyslíka v rámci systému zamedzenia odpadových vôd – biologický proces, ktorý zvyčajne využije do 70 % energie spotrebovanej na mieste. V rámci vodohospodárskeho odvetvia sa mení názor a tvrdí sa, že dizajn bežne používaných Rootsových dúchadiel už nespĺňa súčasné požiadavky na nízkouhlíkové hospodárstvo a že operátori môžu v značnej miere profitovať z úspory energie prostredníctvom nahradenia konvenčného Rootsovho zariadenia technológiou inovatívnych skrutiek.

Skrutkové dúchadlá ZS od spoločnosti Atlas Copco nám pomohli zlepšiť využívanie energie o 20 %, preto sme sa rozhodli nahradiť všetky naše tradičné Rootsové dúchadlá skrutkovými dúchadlami od spoločnosti Atlas Copco.

Alan Harle , Technik spoločnosti Northumbrian Water, ktorý vykonal porovnávacie testy.

Porovnávací test výkonnosti skrutkových a Rootsových dúchadiel

Prevzdušňovacia nádrž v spoločnosti Northumbrian Water
Spoločnosť Northumbrian Water sa rozhodla nahradiť jedno Rootsove dúchadlo dúchadlom ZS od spoločnosti Atlas Copco so skrutkovou technológiou. Po dokončení inštalácie nového dúchadla ZS vykonala spoločnosť Northumbrian Water porovnávací test výkonnosti medzi existujúcimi Rootsovými dúchadlami a technológiou ZS od spoločnosti Atlas Copco. Tieto testy odhalili, že existujúce Rootsovo dúchadlo spotrebúva približne o 19 % viac energie pri rovnakom výkone.

Na základe týchto výsledkov testu a kvôli pretrvávajúcich problémom so spoľahlivosťou Rootsových dúchadiel padlo rozhodnutie vymeniť druhé Rootsove dúchadlo za nízkotlakové bezolejové rotačné skrutkové dúchadlo ZS90-VSD od spoločnosti Atlas Copco. Jednotka dúchadla predstavuje komplexné zariadenie založené na jednoduchom internom princípe: prevody s presným načasovaním udržujú minimálne vzdialenosti medzi dvomi prepletenými suchými skrutkovými prvkami, ktoré sa nikdy nedotýkajú. V priestore kompresie nie je potrebné žiadne mazanie a špeciálne navrhnuté tesnenia zabraňujú oleju z ložísk rotora preniknúť do kompresnej komory. Nasávaný vzduch je stláčaný medzi rotormi a ich krytom a výsledkom je bezolejový nepulzujúci vzduch s tlakom približne 480 mbar pri objeme viac ako 4 000 m3/hod v závislosti od aktuálnej spotreby procesu.

Presvedčivé výsledky: Rootsova technológia nahradená v celom závode zákazníka

Spoločnosť Northumbrian Water si od spoločnosti Atlas Copco tretíkrát objednala výmenu zvyšných dvoch Rootsových dúchadiel nainštalovaných v čističke odpadových vôd v meste Newton Aycliffe za ďalšie dve skrutkové dúchadla ZS 90. Alan Harle, inžinier v spoločnosti Northumbrian Water, ktorý vykonal porovnávacie testy, poznamenal: „Z prevádzkového hľadiska fungovali dúchadla ZS od spoločnosti Atlas Copco dobre, najmä v porovnaní s pôvodnými dúchadlami. So zaznamenaným zlepšením o 20 % sme veľmi spokojní. Na základe vlastnej skúsenosti a skutočnosti, že sa spoločnosť NWL rozhodla vymeniť všetky dúchadlá za jednotky od spoločnosti Atlas Copco, môžem tvrdiť, že toto hovorí za všetko.“

Dúchadlá Trieda 0 Kompresorová technika bezolejový rotačné skrutkové Vzduch bez obsahu oleja Inteligentné VZDUCHOVÉ riešenia Úprava odpadových vôd Kompresorová technika