8 anledningar att serva din tryckluftsutrustning - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

8 anledningar att serva din tryckluftsutrustning

Genom att serva din kompressorer, torkar och filter kontinuerligt får du en rad fördelar

Tryckluft kan vara något som du använder ibland eller så är det helt avgörande för hela din produktionsprocess. Oavsett vilket är det viktigt att du sköter servicen på rätt sätt. För dig som gärna gör mycket själv finns det så kallade reservdelsplaner som säkerställer att du får rätt reservdelar skickade till dig vid rätt tillfälle. På motsvarande sätt finns det kompletta serviceplaner för dig som inte alls vill vara engagerad i underhåll och service och där du vill lämna över allt ansvar till Atlas Copco. 

Klicka och läs mer om reservdelar från Atlas Copco

Klicka och läs mer om de serviceavtal som Atlas Copco erbjuder

Läs mer om varför du bör serva din utrustning och glöm inte att du alltid kan ta hjälp av en professionell tekniker från Atlas Copco om du behöver hjälp!

1.       Ta inga onödiga risker – att inte investera i underhåll av din utrustning sparar pengar just nu, men risken för att du ska råka ut för problem eller till och med ett haveri ökar varje dag.

2.       Bibehåll prestandan – en kompressor som inte fått den service den ska ha tappar prestanda och blir mindre effektiv än vad den annars skulle ha varit (du får helt enkelt inte ut lika mycket luft som du skulle kunna få).

3.       Bibehåll energieffektiviteten – kontinuerlig service känns som en stor kostnad vid ett visst tillfälle, men om du inte servar kommer du att förlora lite pengar varje dag i ökad energiförbrukning på grund av högre tryckfall och slitna komponenter. Sett på årsbasis kommer kostnaden att inte serva med all sannolikhet att bli högre än kostnaden för att serva.

4.       Skydda din utrustning – ett tryckluftssystem som inte servas ordentligt kommer att få problem med igensatta filter och föroreningar i tryckluften (eftersom filtren inte gör sitt jobb). Risken är att utrustning nedströms skadas och att kvaliteten på slutprodukten blir sämre, något som i sin tur kan öka kostnaderna för kassationer.  

5.       Skydda din personal – en kompressor som inte får rätt underhåll kan generera onödigt mycket värme och/eller buller, något som kan påverka arbetsmiljön för personalen negativt.

6.       Öka livslängden på din utrustning – genom kontinuerligt underhåll har du möjlighet att tidigt upptäcka problem som på sikt kan leda till ett kostsamt haveri där du måste betala dyra pengar för att ersätta en motor eller ett element eller där du till och med måste investera i en ny kompressor.

7.       Skaffa dig en stressfri tillvaro – vi har alla en hel del stress i våra liv. Genom att teckna en serviceplan som är lämplig för just din verksamhet så behöver du inte tänk på hur din tryckluftsanläggning mår.

8.       Möjlighet att ta hjälp av professionella tekniker – våra servicetekniker är utbildade att ta hand om din utrustning på bästa sätt. Vi servar våra egna kompressorer, men också kompressorer av andra märken. Givetvis använder vi oss av originaldelar, eller av delar som har motsvarande kvalitet eller bättre än originaldelar.

Klicka och läs mer om de serviceavtal som Atlas Copco erbjuder

Åtgärder