Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

tips och trix för en optimal luftkompressorinstallation

28 maj 2024

Kompressorrummet spelar en väsentlig roll i alla tryckluftssystem. Oavsett om det är en särskild plats som är specialkonstruerad kompressorn eller ett universalområde måste vissa villkor uppfyllas för att maximera effektiviteten i din luftkompressorinstallation.

Regelbundet underhåll och nödvändiga reparationer är avgörande för att säkerställa optimala prestanda. Genom att följa dessa tips och knep kan du förbättra effektiviteten såväl som öka säkerheten i din luftkompressorverksamhet.

1. Håll saker svala med ventilation

kompressorrummets ventilation
Kompressorer genererar värme. I ett slutet utrymme kan värmen byggas upp och orsaka överhettning. Det är anledningen till att det behövs rätt dimensionerad ventilation med rätt antal öppningar. Var medveten om temperaturvariationer mellan olika årstider för att undvika frysning på vintern.Se också till att ventilationen inte sprider damm in i kompressorns luftinlopp. Om nödvändigt ska du lägga till dammfilter i ventilationen eller installera kanaler för tillförsel av ren luft och avlägsnande av värme.

2. Lämna plats för service

kompressorservice
Utrymmet är dyrbart. Men för att upprätthålla tillförlitliga prestanda behövs det service på tryckluftsutrustningen då och då. Därför är det viktigt att lämna tillräcklig plats så att en servicetekniker har god åtkomst till maskinen, kan använda serviceverktyg och ta med komponenter. En bra indikation på minsta tillåtna fria utrymme är bredden på en pall på vardera sidan av kompressorn.Det är dessutom viktigt att ha åtkomst uppifrån. Trångt utrymme ovanför enheten kan orsaka överhettning.

3. Tänk på anläggningarna

kompressoranläggning
Vissa arbetsrum är uppbyggda kring utrustningen. Om så är fallet ska du inte glömma att inkludera en inpasseringsgrind. För vissa ingrepp krävs en kran. Om ingen kran är installerad kan Atlas Copco ta med en mobilkran, men endast om det finns tillräckligt utrymme för den.

4. Nackdelen med höjder

kompressorsäkerhet
En del utrustning är installerad på hög höjd. Detta medför vissa nackdelar. Åtkomst är vanligtvis svårare och mindre säker. Se till att plattformarna är väl utplacerade så att en tekniker kan förflytta sig säkert runt utrustningen. Tänk på att ha en lyftkran för saxlyft till hands för att lyfta tunga komponenter.Och kommer du ihåg vad vi sade om trånga utrymmen som orsakar överhettning? Använd extra ventilation om nödvändigt.

5. Bygg in säkerhet

kompressorrumssäkerhet
Rummets layout kan antingen säkerställa säkra förhållanden för underhållspersonal eller orsaka extra risker. Slangar eller kablar som korsar en passage utgör en snubbelrisk. När du ansluter utrustningen ska du följa toleranser och rekommendationer noggrant. Om du är osäker kan kompressortillverkaren ge dig råd. När du installerar avtappningar ska du se till att vattnet kan avledas.Tänk alltid på serviceteknikers säkerhet. De tar hand om din kompressor. Ta väl hand om dem i gengäld.

Service Teknisk