Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Orsaker till överhettning av kompressorn och hur du förhindrar det

25 mar 2024

Förebyggande av temperaturrelaterade säkerhetsstopp är avgörande när det gäller luftkompressorer som arbetar i miljöer med höga temperaturer. Överhettning kan avsevärt påverka både prestanda och hållbarhet, vilket leder till kostsamma stilleståndstider och underhållsinsatser. För att säkerställa optimal drift av luftkompressorn bör du överväga att använda effektiva metoder som minimerar risken för överhettning.

Varför överhettas min kompressor?

Kompressoröverhettning
Under kompressionsprocessen genereras värme i kompressorelementet, vilket innebär att värmen måste extraheras för att kompressorn ska kunna köras under optimala förhållanden. I miljöer med höga temperaturer är luftkompressorer mer benägna att överhettas på grund av olika faktorer. Det är avgörande att förstå dessa orsaker för att effektivt kunna förebygga orsakerna till överhettning. Nedan går vi igenom de vanligaste orsakerna i detalj:

 1. Höga omgivningstemperaturer
  Särskilt under sommaren bidrar höga utomhustemperaturer till överhettning. Genom att regelbundet övervaka temperaturen i kompressorrummet kan du upptäcka onormala temperaturförändringar och åtgärda problemet snabbt. En god cirkulation av frisk och ren luft i kompressorrummet är avgörande för att undvika sådana situationer.
 2. Otillräcklig ventilation
  Otillräcklig ventilation eller återcirkulation av varm luft kan försämra den värmeavledning som krävs för en ändamålsenlig drift av kompressorn. Det kan leda till överhettning. Ytterligare kanaler kan leda ut varm luft ur anläggningen så att sval och ren luft tillförs kompressorns inlopp.
 3. Låg oljenivå eller icke-originalolja
  I en oljeinsprutad kompressor används kompressoroljan som kylmedel för att avleda värmen i kompressionsprocessen. Otillräcklig smörjning eller användning av oljor med låg värmeöverföringskapacitet genererar överskottsvärme i kompressorn.
 4. Brist på underhåll
  Det är obligatoriskt att hålla kompressorkylarna rena för att garantera goda kylningsprestanda, men även regelbunden service och byte av kompressorolja och filter är avgörande för att hålla kompressorns arbetstemperatur under kontroll.

Hur förhindrar jag att luftkompressorn överhettas?

Förebyggande insatser är viktiga. Istället för att fokusera på sätt att kyla ned överhettade kompressorer bör du fokusera på att förebygga orsakerna till överhettning.

 

 • Välj Atlas Copcos originaldelar
  Alla komponenter i kompressorn är väsentliga för dess övergripande prestanda och ger dig den tillförlitlighet, livslängd och energieffektivitet som du förväntar dig. Varje reservdel och smörjmedel är professionellt utformade, tillverkade och testade enligt de strängaste standarderna.
 • Kontrollera olje- och smörjnivåerna
   Smörjningen fungerar som kylmedel. Därför är det viktigt att kontrollera olje- och smörjmedelsnivåerna i kompressorn ofta. Välj dessutom rätt kompressorolja för din tillämpning och byt olja enligt de schemalagda servicebesöken.
 • Rutinunderhåll
  Det enklaste sättet att förhindra överhettning är att utföra rutinunderhåll på kompressorn enligt tillverkarens rekommendationer. Atlas Copcos servicetekniker är utbildade för att veta vilka delar som behöver bytas ut, upptäcka eventuella avvikelser och vidta åtgärder för att undvika säkerhetsstopp.
 • Kontrollera att ventilationen i kompressorrummet är tillräcklig
  Ordentlig ventilation är avgörande för att förhindra överhettning av luftkompressorer. Ett ändamålsenligt luftflöde runt kompressorn bidrar till att avleda värme och bibehålla optimala drifttemperaturer. Gör regelbundna inspektioner och ta bort eventuella hinder som kan hindra luftflödet till och från kompressorn.
 • Anpassa vattenkylningssystem
  På vattenkylda kompressorer ska temperaturen och vattenflödet som kommer in i kompressorn justeras. Det säkerställer att kompressorn är tillräckligt sval för sommarförhållanden.
 • Övervaka utrustningen
  SMARTLINK samlar in realtidsdata från din tryckluftutrustning och ger tydlig information. Du kan snabbt kontrollera drifttid, energieffektivitet och tillståndet för hela anläggningen. Larm varnar dig om kompressorns temperatur börjar bli för hög, så att du kan vidta korrigerande åtgärder innan ett säkerhetsstopp inträffar. Atlas Copco erbjuder även övervakning av kompressorn dygnet runt med våra fjärrdiagnostiktjänster.

Vanliga frågor

Vilka är de vanligaste tecknen på överhettning av kompressorn?

Kompressorer har inbyggda säkerhetsanordningar mot överhettning, till exempel brytare för utloppstemperatur, som stänger av kompressorn i händelse av för hög värme. Det är dock viktigt att kontrollera om utloppstemperaturen ökar på grund av yttre förhållanden och vidta lämpliga åtgärder.

 

 • Stigande utloppstemperaturer
  Låga kylmedelsnivåer (oljefria kompressorer) eller dålig smörjning (oljeinsprutade kompressorer) kan orsaka höga utloppstemperaturer. Om utloppstemperaturerna hela tiden stiger över normala driftområden är det viktigt att undersöka orsaken och vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda problem som orsakar de förhöjda utloppstemperaturerna. En regelbunden kontroll av dessa temperaturer bidrar till att förhindra skador på interna kompressorkomponenter.
 • Frekventa säkerhetsstopp på grund av temperaturgränser
  Säkerhetsstopp kan ofta förekomma i luftkompressorer när de når temperaturgränserna. Dessa gränser är inbyggda säkerhetsfunktioner som syftar till att skydda mot överhettning. Om en kompressor stängs av upprepade gånger på grund av temperaturgränserna är det en tydlig indikation på överhettning. Automatiska avstängningsfunktioner bidrar till att förhindra ytterligare skador och tillåter kompressorn att svalna. Det är viktigt att undersöka möjliga orsaker för att lösa problemet, exempelvis otillräcklig ventilation eller mekaniska problem.
 • Onormala bullernivåer eller ovanliga vibrationer
  Höga bullernivåer eller ovanliga vibrationer kan tyda på överhettningsproblem på grund av mekaniskt slitage. Genom att hantera och åtgärda orsaken till bullret och vibrationerna kan du förhindra ytterligare skador på kompressorn.

Vad händer om en luftkompressor överhettas?

När kompressorn börjar fungera på ett avvikande sätt är det klokt att börja undersöka problemen tidigt. Tidig upptäckt av problemen förhindrar onödig stilleståndstid. En överhettad kompressor kan leda till skador på interna komponenter och kortare livslängd samt utgöra en säkerhetsrisk.

Kan jag återvinna min spillvärme?

Upp till 94 procent av energin som en luftkompressor förbrukar omvandlas till värme. Genom energiåtervinning kan man återvinna mycket värme så att den kan användas igen. På så sätt kan du sänka kostnaderna och samtidigt minska din miljöpåverkan.

Behöver du hjälp eller mer information?

Service