Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Kvävgasgeneratorer på tillverkningsföretag

Att generera kvävgas lokalt ger en mer flexibel produktion eftersom du har tillgång till den kvävgas som behövs, i den renhetsgrad som behövs och när den behövs.

2 nov 2023

Uppskattad tid för genomläsning: 5 minuter

Tillverkare av kvävgasgeneratorer för lokal gasförsörjning

När du väljer tillverkare av din kvävegenerator är det viktigt att ta hänsyn till fördelarna med en lokal produktion och hur du väljer kompatibel utrustning.

Pneumatiskt verktyg i tillverkningsprocess
Kvävgas används i en mängd olika tillverkningsprocesser. Syftet med gasen är allt från inertering, avluftning och spolning till transport och förpackning av produkter. Eftersom gasen har så många användningsområden väljer många anläggningar att generera gasen lokalt.

Kvävgastillämpningar

Genom att föra in kvävgas avlägsnas oönskad syrgas från en tillverkningsprocess eller miljö, vilket förhindrar oxidering som kan skada metalldelar och känslig elektronik. Kvävgas används även till raffinering och gasseparation.

Här är några branscher och tillverkningsprocesser där kvävgas används:
  • Elektronik: förhindrar kontaminering i tillverkningen av transistorer, kretsar och dioder
  • Stål: förhindrar oxidering i produktionen av stål och legeringar
  • Svetsning/metallbearbetning: förhindrar att oxider och avfallsföreningar bildas på arbetsstycken
  • Belysning: ett kostnadseffektivt alternativ till argon i tillverkning av glödlampor
  • Olja och gas: processer inom oljeraffinering, gasavskiljning, dehydrering av naturgas och vätgasrening som kan göras inerta
  • OBIGGS (On-Board Inert Gas Generation System): bränsletankar på flygplan som görs inerta under flygningen
  • Ammoniakproduktion: återvinning av anläggningens utlopp
  • Heliumrening: återvinning av anläggningens utlopp
  • Produkttransport: säker överföring av vätskor eller pulvermaterial som kan vara farliga om de kommer i kontakt med syrgas eller vattenånga
  • Förpackningar: avlägsnar syrgas för att bevara och skydda produkten under transport.

Kvävgasgeneratorer för tillverkning

Luften vi andas innehåller cirka 78 % kväve. Kvävgas med högre renhetsgrad genereras genom att kvävgasmolekyler separeras från andra molekyler i ett rent och torrt tryckluftsflöde. Då får du en renare kvävgas.

Tillverkare som behöver en tillförlitlig källa av kvävgas med hög renhetsgrad kan med fördel generera sin egen gas. Det sänker normalt kostnaden samtidigt du kan kontrollera kvaliteten och bli mer effektiv. Att generera kvävgas lokalt ger en mer flexibel produktion. Du får kvävgasproduktion på begäran med den renhetsgrad som behövs.

Fördelar med lokal produktion

Person som öppnar en behållare med flytande kväve

Cirka 80 % av alla slutanvändare som behöver kväve använder kvävet som en gas, inte i flytande form. Många företag använder dock flytande kväve på flaska. Den främsta anledningen är att flytande kväve är enklare att transportera. Det krävs dock stora mängder energi för att generera flytande kväve.

 

Genom att byta till en lokal kvävgasproduktion kan tillverkare spara mycket pengar, vanligen mellan 40–80 %. Siffran beror på det aktuella marknadspriset för flytande kväve. Dessutom ger omställningen en snabb återbetalningstid, normalt mindre än 2 år. Företagsägare får tillbaka den ursprungliga investeringen i systemen för kvävgasproduktion på en anmärkningsvärt kort tid. 

 

En egen produktion av kvävgas frigör också utrymme som annars behövs till att förvara kväveflaskor (både fulla och tomma), vilket gör driften ännu mer effektiv och sänker kostnaderna.  

Jämföra tillverkare av kvävgasgeneratorer

Eftersom det behövs tryckluft i kvävgasproduktionen vill du ha en installation som är kompatibel med din utrustning. Dessutom är det en bra idé att välja en "kvävgasbalkram" som är en komplett lösning. Tillverkare som erbjuder sådana erbjuder luftkompressorn, kvävgasboostern, generatorn och förvaringen i ett komplett paket. Som alltid är det en bra idé att fråga experter om råd utifrån just dina behov och den befintliga installationen.

Fråga en luftsystemtekniker om den bästa lösningen för att generera kväve internt.  

Kvävgas har en stor roll i olika industriella tillämpningar. Den här e-boken om kvävgasproduktion hjälper dig att förstå den växande trenden med kvävgasproduktion på plats och hur det gynnar din verksamhet. 

 

Vill du diskutera alternativen för ditt företag eller har du specifika frågor till oss? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss.

NGM⁺ NGP Tillverkning System för framställning av kvävgas och syrgas NGM NGP+

Kvävgasgeneratorer på tillverkningsföretag

explainer icon