Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Underhåll och förbättra tryckluften

Hur man förbättrar och bibehåller tryckluftskvaliteten i tryckluftssystemet

Hur man förbättrar och bibehåller tryckluftskvaliteten i tryckluftssystemet

Enligt Compressed Air and Gas Institute svarar dåligt underhållna luftkompressorsystem för cirka 3,2 miljarder dollar i onödiga driftskostnader och ineffektivitet. Genom att bibehålla tryckluftssystemets luftkvalitet kan du spara tid och pengar. Men innan du installerar nya filter och efterkylare är det viktigt att du förstår din luftkompressors specifika behov.

Vanliga problem med tryckluftssystem

Fasta ämnen, vätskor och gasångor kan påverka luftkompressorsystemets jämna och effektiva drift, och särskilt vanliga problem orsakas av smutspartiklar, vattenutfällning och förorening av olja.

Partiklar

Det finns damm och andra små, fasta ämnen i luften. Även om det här inte påverkar den allmänna miljön så mycket kan det orsaka ineffektivitet i luftkompressionssystemen och leda till otillräckliga prestanda. Det är inte heller lätt att se dessa partiklar. Det mänskliga ögat kan bara se partiklar som är cirka 40 mikrometer tjocka eller större. För att sätta detta i perspektiv – en enstaka hårslinga är 50–70 mikrometer tjock, medan partiklar som kan påverka luftkvaliteten i en kompressor kan vara så små som 3 mikrometer. Även partiklar som är 1/10 av en mikrometer i storlek kan ha negativ inverkan på ditt kompressionssystem. Risken för partikelförekomst i ett luftkompressionssystem ökar beroende på placering och orsak till användning. En träbearbetningsverkstad eller snickarbutik producerar t.ex. gott om sågspån, och mindre partiklar utgör ett hot mot kompressionssystemet. Partiklar skadar i huvudsak slutpunkterna i ett luftkompressionssystem. Kompressorer med stor partikelvolym kräver också mer smörjning, vilket inte bara är kostsamt, utan även kan leda till att kompressorsystemet smörjs för mycket.

Fuktansamling

Fukt i ett tryckluftssystem kan skada rören och förstöra systemets effektivitet. Luftkompressorer producerar varm luft (som håller högre fuktnivåer), och när luften rör sig från kompressorn börjar den svalna och fukt ansamlas. Fukt kan leda till rost på rörledningarna, vilket skadar systemet och så småningom leder till haverier. Även utan rost påverkar fukten luftkompressorsystemets effektivitet, vilket gör det dyrare att köra.

Över- eller undersmörjning

Vissa tryckluftssystem kräver smörjning för att fungera korrekt. Om du inte smörjer på rätt sätt genom att applicera för mycket (eller för lite) kan systemet skadas. Användning av smörjmedel av låg kvalitet kan också förstöra kompressionssystemet och sänka kompressorns effektivitet. Smörjmedelsföroreningar är ett allvarligt problem för luftkompressorer som används inom livsmedelsproduktion, samt andra kemiska industrier där kemisk processrenhet är av största vikt.

Kompressorföroreningar kan påverka alla kompressorer

Medan mer avancerade luftkompressorer har mer kraft och fler funktioner än mer ekonomiska enheter riskerar alla typer av luftkompressorer skador och dålig luftkvalitet från partiklar, fuktansamling och smörjmedelsförorening. Utan korrekt skötsel och underhåll riskerar även de bästa luftkompressorerna att skadas.

Tips för att förstå dina luftkvalitetskrav

Så hur kan du förbättra luftkvaliteten i ditt luftkompressorsystem? Den första regeln är att fastställa vilken nivå av luftkvalitet du faktiskt behöver för luftkompressorn, eftersom onödiga utgifter för filter och torkutrustning kan öka kostnaderna och sänka effektiviteten där de inte behövs. Det finns ett antal sätt att avgöra vilken lufteffektivitet du behöver för ditt luftkompressorsystem.

Metod med fyra nivåer

Den här relativt enkla guiden, som tillhandahålls av USA:s energidepartement, anger följande: 1. Anläggningsluft: Används för utrustning och verktyg inom industriell tillverkning. 2. Instrumentluft: All användning i samband med klimatkontroll, laboratoriearbete. Sprutmålning och pulverlackering. 3. Processluft: Behandling av luft för livsmedel, läkemedel och elektronik. 4. Andningsluft: Luftsystem för respiratorer, påfyllningspatroner för dyktuber, sjukhusluft osv. I den här modellen innebär 4 de högsta luftkvalitetskraven.

ISO-kvalitetsklasser

Luftfilter och annan utrustning kan också definieras med den här praktiska tabellen på Air-compressor-guide.com, där 0 motsvarar den högsta kvalitetsstandarden. Tabellen delar upp klassificeringar av partiklar och andra föroreningar i fasta ämnen, vätskor och gaser (ångor) och är perfekt för att matcha specifika filter till dina specifika behov.

Specifik utrustning

Det är viktigt att definiera både avsedd användning för luftkompressorn och på vilken nivå du behöver filtrering för att kunna utnyttja tillgänglig utrustning på bästa sätt.

Filter

Luftkompressionsunderhåll kan bli knepigt när det gäller filter. Ett smutsfilter av klass 2 ger t.ex. kompressorn luftkvalitet på den nivån endast vad gäller smuts. Så om du är orolig för vätskor eller gaser kanske det inte passar ditt system bäst.

Efterkylare

Efterkylare förhindrar ansamling av fukt i slutpunkterna utanför kompressorn genom att kyla luften innan den når slutpunkten. När luften har svalnat avlägsnas vattnet och tryckluften hålls nära omgivningstemperaturen. Efterkylare finns i två basmodeller. •Luftkyld: Enklare system där endast luft extraherar fukten. •Vattenkyld: Mer effektivt om du har en vattenkälla. Vissa kompressorer levereras med efterkylare som standard.

Torkar

Torkarna tar itu med samma problem som efterkylare (fuktansamling) men med en annan metod. I stället för att kyla tryckluften innan den når slutpunkterna sänker torkarna daggpunkten så att fukt inte kan ansamlas. Torkar kan vara dyra, så se till att de verkligen behövs för dina kompressorbehov och köp torkar av rätt storlek till ditt system.

Ett rent system är ett kvalitetssystem

Det råder ingen tvekan om att regelbundet underhåll av luftkompressorsystemet håller det driftsäkert och mer effektivt. Men det viktigaste för att förbättra kompressorns luftfilter är både att förstå behoven i ditt kompressionssystem och att ha rätt utrustning för att uppfylla dessa behov. På så sätt kan du ha ett luftkompressorsystem av hög kvalitet som är kostnadseffektivt och enkelt att underhålla.

Kompressorer Kompressorteknik Service

Underhåll och förbättra tryckluften

explainer icon