Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Så här förbättrar du kompressorns effektivitet och tillgänglighet

2 jun 2023

Även om du har investerat i den mest tillförlitliga kompressorn på marknaden påverkas tillgängligheten och effektiviteten kraftigt av faktorer som arbetsmiljö, driftsförhållanden och underhåll. Vilka åtgärder kan du vidta för att undvika produktionsstopp och hålla dina maskiner i bästa skick?

Vad ska du göra och inte göra för att uppnå hög tillgänglighet med maximal effektivitet?

1.      Kompressorinstallation
Att installera kompressorerna i en ren miljö med måttlig temperatur och fuktförhållanden är ett första steg för att uppnå optimala prestanda. En kompressor suger in omgivningsluften runt den. I dammiga miljöer innebär det att inloppsfiltret mättas snabbare och måste bytas oftare, annars blir viktiga komponenter i kompressorn lidande.

2.      Regelbundna kontroller av maskinparametrar
Uppföljning av utrustningsparametrar, t.ex. utloppstemperaturer och -tryck, ger möjlighet att förutse potentiella problem. Detta är möjligt om data samlas in och analyseras kontinuerligt. Dra nytta av dina kompressorers fjärranslutningsfunktioner.

3.      Lämplig plan för underhåll
Att följa tillverkarens underhållsrekommendationer är ett annat viktigt element. Underhållskraven ska justeras efter de specifika omgivningsförhållandena.

4.      Lämpligt val av tillbehör
Luftförbrukningen kan variera, vilket kan leda till dålig kompressordrift och lägre luftkvalitet. Effekten kan minskas med hjälp av lämpligt val av tillbehör, t.ex. torkar, luftkärl, rörsystem och linjefilter.

Påverkar en underhållsplan kompressorerns effektivitet och tillgänglighet?

Energy saving with worthington creyssensac
För att hålla i gång produktionen behöver all utrustning regelbundet underhåll. Följ tillverkarens underhållsrekommendationer. Dessa måste justeras om driftförhållandena ändras. Förbered en serviceåtgärd två till tre månader i förväg, eftersom det tar tid att beställa delar och boka in en tekniker. Kom ihåg att lägga in serviceåtgärden i din produktionsplanering.

Med en bra underhållsplan får du ut det mesta av din investering och dina resurser hanteras effektivt. Du behöver inte oroa dig för reservdelsförsörjning, övervakning av utrustning, serviceåtgärder och reparationer.

Om du utför underhåll själv bör du planera för effektiv förvaring av delar, korrekta och certifierade verktyg och en utbildad underhållspersonal. Kom ihåg att du inte kan lämna in ett garantianspråk i händelse av haveri till följd av felaktig service.

Finns det avancerade sätt att övervaka min utrustning?

Visuella kontroller har sina begränsningar eftersom mycket händer inuti kompressorn.   
För att ytterligare säkerställa att maskinerna fungerar smidigt ska du göra uppföljningar av utrustningsparametrar som utloppstemperaturer och -tryck. Om du märker att en parameter ligger utanför det rekommenderade intervallet ska du kontakta leverantören så snart som möjligt.

En manuell uppföljning innebär att skriva ned alla parametrar i en tabell. En mer användarvänlig lösning är att dra nytta av dina kompressorers fjärranslutningsfunktioner

 

Vad kan jag förvänta mig av tillverkaren av min utrustning?

Serviceplan

Om du lämnar över din utrustning i händerna på tillverkaren kan du spara mycket tid och ansträngning. Ännu viktigare är att det kan vara det snabbaste sättet att uppnå maximal effektivitet och utrustningstillgänglighet.

Serviceplanen Totalt ansvar är det bästa sättet att säkerställa högsta möjliga drifttid för utrustningen. Den kan också omfatta Tillgänglighetsgarantin, vårt löfte om att din utrustning ska vara tillgänglig under en överenskommen procentandel av tiden.
Ett löfte som vi kan ge tack vare
–           SMARTLINK-övervakning och fjärrdiagnostik
–           en mycket effektiv driftprocess
–           lämplig planering av regelbundet underhåll och proaktiva extra arbeten.

Service Analys och optimering