Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Birdfood

Spara energi och förbättra kvaliteten med tryckluft och kvävgas

Upptäck våra generatorer Läs fler kundberättelser

Paketering av fågelmat

Atlas Copco installerade ett system för tryckluft och kvävgas på Haith's fågelmatsfabrik i Grimsby. Företaget behöver kvävgas till att öka hållbarheten på sina produkter, med bästa möjliga energieffektivitet.
Kunderna hittar Haith's stora sortiment av fågelmat och Bill Oddies välbekanta ansikte i ca 1 500 djuraffärer och stormarknader över hela landet.
Den nya installationen var planerad att sammanfalla med företagets flytt till en ny produktionsanläggning på 3 000 kvm, och Haith's behövde dels tänka på energieffektiviteten och dels möjliggöra en framtida expansion.

Företaget kunde både uppfylla de här kraven och förlänga produkternas hållbarhet genom att installera Atlas Copcos energieffektiva tryckluftssystem tillsammans med en kvävgasgenerator.
Anläggningsluft med ett medeltryck på 7–10 bar och ett flöde i intervallet 15–82 l/s ges av en GA 30 VSD-skruvkompressor som dessutom matar luft till Atlas Copcos kvävgasgenerator. Det variabla varvtalet gör justeringen av flöde och tryck automatisk och anpassad till generatorns behov, och när det behövs kan flödet klassas upp genom att justera VSD-kompressorns tryckinställning.

MGP-metoder (modifierad gaspackning) används eftersom många livsmedel förstörs snabbt i luften när fukt förloras eller tas upp, vid reaktioner med syret eller vid tillväxt av aeroba mikroorganismer som bakterier och mögel. Om färskvaror förvaras i en modifierad gasatmosfären kan de bibehålla kvaliteten och hållbarheten förlängs genom att kemiska och biokemiska nedbrytande reaktioner går långsammare, och i en del fall förhindras tillväxten av nedbrytande organismer.
Kvävgas passar perfekt till MGP-tillämpningar. Det är en torr och inert gas utan lukt, smak eller färg, den har lägre densitet än luft, den är inte brandfarlig och har låg löslighet i vatten och andra livsmedelsingredienser.

Kvävgasen driver inte på tillväxten av aeroba mikroorganismer och hämmar därför den aeroba nedbrytningen. Produkterna ser även fräschare ut eftersom kvävgasens låga löslighet gör att förpackningarna inte kollapsar lika lätt.

Arbetsprincipen för Atlas Copcos första PSA-kvävgasgenerator är baserad på PSA-teknik (pressure swing adsorption) som ger ett kontinuerligt flöde av kvävgas med önskad renhetsgrad med hjälp av CMS (kolmolekylsil).

Syret separeras selektivt och en kontinuerlig kvävgasgenerering på 12–24 m3/h med en renhetsgrad på 98–99 % kan garanteras. Det här begränsar förekomsten av syre i fågelmatspaketen till ett absolut max på 1,4 %.

Hela rörledningen för luft-/kvävgasmatning på anläggningen i Grimsby är uppbyggd av Atlas Copcos modulära AIRnet-system. Den släta inre ytan i de korrosionsbeständiga aluminiumrören och de självjusterande, helt täta polymerkopplingarna eliminerar risken för läckage. Dessutom hålls lufttillförseln ren för att skydda utrustningen och produktionsprocesserna nedströms. Det släta loppet gör det enklare att hålla önskad flödeshastighet och önskat systemtryck, vilket sänker energikostnaderna.

Tryckluftssystemet kompletteras med en Atlas Copco OSC olje-/vattenseparator för ekologiskt effektiv insamling och omhändertagande av kompressorns kondensat.

Carl Boyington, Haith's Assistant Manager, säger så här om den nya installationen: ”Med Atlas Copcos expertis inom både tryckluft och kvävgasteknik har vi kunnat göra alla parter nöjda. De förpackade produkterna är sterila och håller längre, och vi har ett energieffektivt system med inbyggd kapacitet för framtida expansion.”