Våra lösningar

CO2-återvinning från jäsning i bryggerier

Brewery CO2-återvinning

Vid produktion av öl pågår i bryggerierna en process bestående av mältning, malning, mäskning osv. Ett av stegen är fermentering av jäst. I detta skede avger en lågtryckskompressor syre till bakterier som i sin tur skapar alkohol med hjälp av mikroorganismer. Under denna process skapas och frisläpps CO2. Med vårt CO2-återvinningssystem kan denna CO2, som annars skulle gå förlorad, lagras. Vi vet att ca 4 kg CO2 produceras per hektoliter öl och att det för att kolsyra samma mängd öl bara krävs 3 kg CO2. Det visar att bryggerierna inte bara kan täcka sina egna behov av koldioxid, utan att man dessutom kan använda denna för andra kommersiella ändamål. Detta innebär att CO2-kompressorn i genomsnitt kommer att ha tjänat in sina investeringskostnader på 2 till 3 år. CO2 kan användas för kolsyrning av drycker, medicinska syften och vid MIG-svetsning.

•Spara pengar genom att undvika köp av CO2
•Minska din miljöpåverkan genom återvinning av CO2-utsläpp
•Få del av den globala support vi erbjuder
•Få avkastning på investeringen efter cirka 3 år

CO2-återvinning från jäsningen under bryggprocessen