CO2-återvinning från jäsning i bryggerier - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

CO2-återvinning från jäsning i bryggerier

Bryggeri CO2-återvinning

Vid produktion av öl pågår i bryggerierna en process bestående av mältning, malning, mäskning osv.

Ett av stegen är fermentering av jäst. I detta skede avger en lågtryckskompressor syre till bakterier som i sin tur skapar alkohol med hjälp av mikroorganismer. Under denna process skapas och frisläpps CO2.

Med vårt CO2-återvinningssystem kan denna CO2, som annars skulle gå förlorad, lagras. Vi vet att ca 4 kg CO2 produceras per hektoliter öl och att det för att kolsyra samma mängd öl bara krävs 3 kg CO2. Det visar att bryggerierna inte bara kan täcka sina egna behov av koldioxid, utan att man dessutom kan använda denna för andra kommersiella ändamål. 

Detta innebär att CO2-kompressorn i genomsnitt kommer att ha tjänat in sina investeringskostnader på 2 år. CO2 kan användas för kolsyrning av drycker, medicinska syften och vid MIG-svetsning.  

Vår CO2-kompressor startar för driftsstorlekar från 500 000 hektoliter per år.

  • Spara pengar genom att undvika köp av CO2
  • Minska din miljöpåverkan genom återvinning av CO2-utsläpp
  • Få del av den globala support vi erbjuder
  • Få avkastning på investeringen efter cirka 2 år

CO2-återvinning från jäsning under bryggprocesser