Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng

Transport av flygaska

Frivilliga insatser och myndighetsmandat som kräver insamling och återanvändning av flygaska har spelat en viktig roll för att hjälpa till att städa upp i miljön – särskilt i luften. 

Tidigare släpptes hundratals miljoner ton av ämnet, som genereras när produkter förbränns (särskilt vid kolförbränning), ut i luften varje år. Nu kan dock flygaska återanvändas, särskilt vid cementproduktion.

 

Rätt system

fly ash, pneumatic conveying material

Även om det här är fantastiskt för miljön lägger det till ytterligare arbetssteg och logistiska utmaningar i verksamheter som genererar flygaska. De måste inte bara fånga upp ämnet, som vanligen består av partiklar som är mindre än 100 mikrometer, utan även flytta det genom produktionsanläggningar till en plats där det antingen kan återanvändas eller transporteras. På grund av dess friktionskaraktär (den innehåller vanligen stora mängder kiseldioxid och kalciumoxid) och höga temperatur är flygaska inte ett enkelt material att hantera och transportera på ett miljövänligt sätt – särskilt i bulk. I många fall erbjuder pneumatisk transport den optimala lösningen. Rätt pneumatiska transportsystem är en praktisk, tillförlitlig och säker lösning för utmaningen med att transportera stora mängder flygaska. Men vad är rätt system? Det beror på behoven i respektive verksamhet, vilket är anledningen till att alla företag som måste flytta mycket flygaska först bör överväga sina specifika krav. Hur långa måste rörledningarna vara? Vart måste flygaskan flyttas? Finns det specifika säkerhetsstandarder som måste uppfyllas? På grund av egenskaperna hos den flygaska som måste transporteras, såsom temperatur, storlek och friktionskaraktär, krävs ett robust och tillförlitligt system.

Transportera flygaska

Flygaska kan också transporteras på olika sätt. Den kan transporteras med antingen trycktransport (positiv) eller vakuumtransport (negativ). Den tidigare använder tryckluft i början av systemet för att trycka askan genom rören, medan den sugs mot sitt mål i den senare. Dina specifika krav, såsom det avstånd som materialet måste transporteras, avgör om positiv eller negativ transport är rätt val.

Om du använder ett system med positivt trycksystem för att transportera flygaskan behöver du en luftkompressor eller blåsmaskin som ger dig exakt det flöde och tryck som systemet behöver. En blåsmaskin eller kompressor av fel storlek kan orsaka blockeringar, längre avlastningstider och kräva mer energi. Det är svårt att dimensionera en blåsmaskin eller kompressor för pneumatisk transport och det kräver särskild beräkningsprogramvara. När du upplever något av ovanstående problem med ditt nuvarande system ska du se till att göra en kostnadsfri dimensionering innan du gör din investering. 

Behöver du hjälp med att optimera ditt transportsystem för flygaska?

Är du osäker på hur du byter ut ditt gamla tryckluftssystem mot ett nytt? Låt oss hjälpa dig. Rätt dimensionering av installationen är avgörande: Den hjälper dig inte bara att spara energikostnader, den förkortar också tiden för avlast och hjälper dig att undvika blockeringar. Att göra en korrekt dimensionering av installationen är svårt och kräver specifik programvara och kompetens. Vi kan hjälpa dig att hitta det optimala pneumatiska transportsystemet för pulvermaterial genom att erbjuda dig en kostnadsfri dimensionering.