Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Vi slår hål på myterna om pneumatisk transport med positivt tryck

När mer kan bli mindre

När produktiviteten hos ett pneumatiskt transportsystem med positivt tryck minskar, eller när produktionen i en anläggning har ökat och systemet behöver transportera mer material, är den första tanken hos användarna ofta att öka flödet eller trycket i tryckluften, vilket är förståeligt eftersom det delvis verkar vara en enkel och kostnadseffektiv lösning. Tyvärr är det sällan den bästa lösningen att öka flödet eller trycket hos blåsmaskinen eller kompressorn (eller helt enkelt att lägga till ytterligare en) och i många fall kan det till och med leda till problem som blockeringar. Anledningen är att när det gäller pneumatiska transportsystem med positivt tryck kan mer vara mindre.  

Blockeringar, höga elräkningar och avlastningstider: identifiera problemet

Föreställ dig att du häller material i en tratt. Ett jämnt flöde ser till att materialet går jämnt genom den smala änden, men om för mycket material tillsätts samtidigt kommer den smala änden att sättas igen. För att öka mängden material som transporteras krävs en större trattöppning i vårt exempel. Och först när trattöppningen har gjorts större, hjälper ett större flöde dig att transportera mer material.

 

Det här liknar ett pneumatiskt transportsystem. I de flesta fall är det första du behöver göra inte att öka storleken, trycket eller flödet för blåsmaskinen eller kompressorn utan snarare diametern på rörledningen.

Därför måste du först identifiera problemet när du märker att prestandan hos ditt pneumatiska transportsystem minskar.

 

I vissa fall kan det hända att en läcka orsakar problemet eller att tryckluftsinstallationen helt enkelt börjar bli gammal. Att öka flödet eller trycket i dessa fall är inte heller en bra lösning. Om det finns en läcka slösar det bara energi och om blåsmaskinen börjar bli för gammal måste den bytas ut. Den goda nyheten är att nya rörledningar inte behöver installeras i något av fallen, vilket skulle vara mycket mer tidskrävande och dyrt.

För att hjälpa dig att felsöka dessa problem och optimera systemets prestanda tittar vi här på de vanliga myterna och missuppfattningarna som är relaterade till pneumatisk transport.

Myt 1: Om du ökar flödet kan du transportera mer material

Det här är nästan alltid falskt. Eftersom rörledningens storlek har större betydelse än flödeshastigheten för att avgöra hur mycket material som kan flyttas, leder en ökning av flödet ofta till onödiga blockeringar som stör din verksamhet och kan leda till kostsamma förseningar. Först efter att rörledningens diameter justerats till rätt storlek kommer ett större flöde att hjälpa dig att flytta mer material på ett smidigt och effektivt sätt.

Myt 2: Om du ökar trycket förbättras prestandan hos ditt pneumatiska transportsystem med positivt tryck

Det här är lika felaktigt av samma anledning. Du kan inte tvinga mer material genom en rörledning och ett pneumatiskt transportsystem än det är avsett för. Om det uppstår blockeringar eller om prestanda är otillräckliga är orsaken troligen ett misstag i systemets konstruktion eller en blåsmaskin eller en kompressor som inte längre ger optimalt tryck och flöde.

I det här fallet är det bättre att byta ut blåsmaskinen (i stället för att skaffa en större) eller att justera systemet. 

Myt 3: För att öka kapaciteten för ditt pneumatiska transportsystem behöver du bara öka rörledningens diameter

Även om det är sant att en ökning av rörledningens diameter ofta är det enda (eller definitivt det bästa) sättet att öka mängden material som ditt system kan transportera, är det mycket möjligt att du sedan också behöver en större blåsmaskin eller kompressor.

Orsaken är uppenbar: Större rör innebär att mer tryck och flöde krävs för att flytta materialet – särskilt eftersom det måste flyttas med en viss hastighet för att undvika blockeringar. Om den fulla potentialen i det tidigare tryckluftssystemet inte har utnyttjas fullt ut kan det eventuellt hantera större rör. I många fall krävs dock en uppgradering av tryckluftsinstallationen. 

Myt 4: Att använda en medeltryckskompressor med tillbehörsutrustning är bättre än att använda en blåsmaskin eller lågtryckskompressor

Det här är helt falskt. Pneumatisk transport kräver inte mycket tryck, så det är ologiskt att använda en medeltryckskompressor (som levererar luft från 4 bar(g) och uppåt) tillsammans med ett tryckkärl och en tryckregulator istället för en lågtryckskompressor eller en blåsmaskin (som levererar luft från atmosfäriskt tryck upp till 4 bar). Även om den här medeltrycksinstallationen redan finns på din arbetsplats för att tillhandahålla tryckluft till exempelvis styrning av ventilerna är det oftast mer kostnadseffektivt att investera i ett avsett lågtryckssystem för dina pneumatiska transporttillämpningar.

Orsaken är uppenbar: Den större kompressorn förbrukar mycket mer energi, vilket ökar dina driftskostnader. Genom att investera i en kompressor av rätt storlek får du i de flesta fall snabb avkastning på investeringen tack vare energibesparingarna. Per 1 bar du komprimerar över det faktiska behovet slösar du 7 % energi. 

Myt 5: Lastbilsmonterade kompressorer kan få jobbet gjort såväl som externa kompressorer, och om inte, kan en extern kompressor enkelt läggas till

Lastbilsmonterade kompressorer, till exempel sådana för cementtransporter, är ofta inte en perfekt lösning eftersom de är en ”standardprodukt” snarare än en som valts ut för den specifika tillämpningen. De är mycket små och har lågt tryck och flöde, vilket innebär att de inte är lämpliga.

Det är mycket bättre att helt enkelt använda en extern blåsmaskin eller kompressor, vilket kan minska pålast- och avlasttiden avsevärt och säkerställa att driften går smidigare.

Vissa användare väljer att lägga till ytterligare en kompressor eller blåsmaskin som stöd för den lastbilsmonterade kompressorn. Men det har inga fördelar. Tvärtom: Det kan leda till några av de ovan nämnda blockeringsproblemen. 

Fatta rätt beslut

Om du inte låter dig luras av dessa populära myter och missuppfattningar – och tänker på den här informationen när du utvärderar ditt pneumatiska transportsystem och fattar investeringsbeslut – kan du ofta spara pengar och göra mer med mindre.