Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Alternativ för luftningskontroll vid behandling av avloppsvatten

Vi erbjuder lokala och centrala styrenheter som gör att du kan få ut mesta möjliga av dina blåsmaskiner. Beroende på vilken typ av blåsmaskin du letar efter kan vi erbjuda dig enhetskontroll, fjärrövervakningsalternativ och central fläktreglering. De flesta alternativ gör att du kan ansluta blåsmaskinens styrsystem till ditt eget SCADA-system, vilket förenklar styrningen.

Styrenhet

Det börjar med själva blåsmaskinerna. Med en lokal styrenhet kan du övervaka maskinens driftförhållanden.

Mätare jämfört med elektronisk styrning

kontrollerar smartlink-plattformen via mobiltelefon

De traditionella blåsmaskinerna levereras som standard med mätare för temperatur- och tryckövervakning. På så sätt kan du hålla ett öga på deras huvudfunktioner. Även om de flesta enheter har en mätare kan du bara se driftförhållandena vid just det ögonblicket, vilket gör det svårt att veta när problemet uppstod och hur du ska ingripa. De möjliggör endast visuell övervakning på plats, vilket gör upptäckten av potentiella problem till en slump.

Elektronisk styrning ger dig fördelen med fjärrövervakning, möjligheten att kontrollera historiska data och ta emot varningar. Dessutom kan du ansluta blåsmaskinerna till SCADA-systemet.

Elektronisk styrning som standard

Standard- och premiumlösningarna är utrustade med en elektronisk styrenhet.

Att den lokala elektriska styrenheten är Elektronikon®Elektronikon® kommer med ett användarvänligt HMI (Human Machine Interface). Den är standardiserad för alla produkter och gör att du enkelt kan navigera bland de olika funktionerna. Ytterligare ingångar och utgångar (både digitala och analoga) kan enkelt läggas till och programmeras. 

Övervaka blåsmaskinens prestanda var du än befinner dig

Alla standard- och premiumblåsmaskiner levereras med vår SmartLink®-plattform. SmartLink®-plattformen möjliggör fjärranslutning, datainsamling och förebyggande underhåll. Via en enkel gateway och olika kommunikationsprotokoll kan alla data skickas till PLC- och SCADA-systemen.

Inkluderar VSD

Är avloppsvattnets drift beroende av ett fast luftflöde eller varierar ditt behov? Tack vare en mängd olika remskivor eller drev kan våra blåsmaskiner med fast varvtal alltid leverera det stabila flöde som krävs.

 

För varierande flödestillämpningar finns det olika standardlösningar tillgängliga. Om du har en frekvensomvandlare på plats kan du välja blåsmaskiner som är förberedda för drift med variabelt varvtal som kan anslutas till den.

 

För en komplett ombyggnad eller en ny installation levereras blåsmaskinerna med variabelt varvtal som ett komplett plug-and-play-paket med en integrerad frekvensomvandlare. Det gör att flödeskontrollen snabbt och enkelt kan integreras i systemet. Detta säkerställer stabila och jämna processer även vid stora variationer i kapaciteten under en dag eller säsong. 

Styra flera enheter via SCADA-systemet

Med den senaste tekniken är det inte längre en avlägsen möjlighet att driva hela avloppsvattenanläggningen från ett kontrollrum. Full kontroll innebär inte bara att du styr blåsmaskinerna från ett manöverrum utan även dina ventiler, pumpar osv. Fördelarna med en sådan installation är uppenbara: i stället för att styra alla aspekter av din anläggning separat kan du göra allt från ett och samma ställe. Ett centralt kontrollrum ger dig en fullständig översikt över anläggningens prestanda samt över alla övervakade parametrar. Dessutom gör denna centraliserade metod att du kan driva anläggningen på det mest effektiva sättet.

Centrala styrenheter

Även om de flesta vet att centrala styrenheter är inställda för att maximera effektiviteten och minimera slitaget (genom att dela upp driften jämnare över dina blåsmaskiner) förbises ofta ytterligare fördelar. Det är i sig själv en utmaning att konfigurera kontroller på hela anläggningen. En smart väg framåt är att begränsa komplexiteten i ditt styrsystem. Centrala fläktstyrenheter innehåller all information från tillverkaren. Detta säkerställer ett enda luftflödesbehov, som omvandlas till smart styrning av de olika blåsmaskinerna. Det här flexibla och intelligenta systemet tillgodoser även dina ändrade preferenser och prioriteringar. Optimeringsalgoritmerna kan bli inaktuella när dina behov ändras. Centrala fläktstyrenheter kan du enkelt justera efter kraven, eftersom de kräver mindre manuell programmering.

 

Optimizer 4.0 är ett ISO50001-certifierat system för hantering av blåsmaskinsenergi. Med den här centrala styrenheten som konstruerats internt kan du styra och övervaka upp till 30 olika maskiner. Det garanterar optimal prestanda för avloppsvattenhantering och optimerar i hög grad den totala effektiviteten.


Dessutom minskar Optimizer 4.0 installationstiden och kostnaderna betydligt eftersom den ger dig allt du behöver för att kontrollera och finjustera blåsmaskinerna efter dina behov. Du kan inte bara styra luftflödet och trycket i luften utan även ett brett utbud av extra digitala in- och utgångar samt analoga ingångar.

För att underlätta användningen av luftningssystemet visas data för blåsmaskiner och processer på en stor 12-tums HMI. Dessutom kan alla datapunkter i blåsmaskinen enkelt skickas till SCADA-rummet. 

Behöver du mer information?