Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Misstag som ska undvikas vid val av luftfläkt

Lokala myndighetsföreskrifter skiljer sig mycket åt, vilket innebär att det inte finns någon lösning för luftning som passar alla. Att välja oljefria enheter säkerställer att inga extra föroreningar tillsätts i vattnet. Förutom renhetsstandarder kan det finnas andra miljöbestämmelser som påverkar ditt val av rätt luftblåsmaskin. Förhållandena på din arbetsplats, till exempel temperatur eller närhet till ett bostadsområde, påverkar också vilken lösning som är rätt för din anläggning.

Uppfyller de senaste bestämmelserna för behandling av avloppsvatten

bild på bestämmelser

Det europeiska direktivet för behandling av avloppsvatten i stadsmiljö innehåller en uppsättning bestämmelser för t.ex. renhetsnivåer. Det kan finnas ytterligare bestämmelser på lokal nivå. Även om det inte finns några särskilda bestämmelser för luftningsutrustning i direktivet bör du tänka på att vissa blåsmaskiner är bättre lämpade för behandling av avloppsvatten än andra. Nedanstående lista ger dig en uppfattning om de vanligaste misstagen och hur du undviker dem.

Oljeföroreningar från blåsmaskinerna

Vissa blåsmaskiner tillför olja till luften under kompressionsprocessen. Du bör välja oljefri blåsmaskinsteknik eftersom det eliminerar risken för ytterligare oljeförorening i vattnet. Oljefria blåsmaskiner tillför inte olja till luften under kompressionsprocessen. Eftersom luften kommer i direkt kontakt med vattnet kommer oljan inte att hamna i det vatten som du försöker rena. 

Minimerar inte koldioxidutsläppen

Ett ökande antal regler syftar till att minska koldioxidutsläppen. Blåsmaskiner är ansvariga för 70 % av CO2-utsläppen på en anläggning för behandling av avloppsvatten. Detta är direkt relaterat till blåsmaskinernas energiförbrukning. Genom att välja en energieffektiv enhet kan du drastiskt minska CO2-utsläppen på din arbetsplats.

Miljöförhållanden

Bullerklagomål

Bullerreducering är en annan viktig faktor, särskilt för anläggningar som inte är placerade på avlägsna platser. Här kan det finnas myndighetsstandarder för bulleremissioner. För att åtgärda det här problemet kanske du vill välja en blåsare med ljuddämpande huv

Passar inte för ditt klimat

Slutligen spelar temperaturen vid avloppsvattenbehandlingen också en roll. Om den används i mycket varma eller kalla förhållanden är det något du bör ta hänsyn till. Du kan till exempel överväga att installera överledda processluftinlopp. Detta begränsar temperatursvängningarna i blåsmaskinsrummet. Det skyddar dina anställda och din utrustning från att frysa under vintern eller överhettas på sommaren. 

Storlekmisstag

För att säkerställa konsekventa prestanda måste du se till att den nödvändiga vattenkvaliteten alltid uppnås vid normal drift. Därför är en underdimensionering av systemet ett stort misstag eftersom det leder till kvalitetsproblem. Å andra sidan vill du inte överdimensionera utrustningen, vilket skulle innebära energislöseri och ökade kostnader. Ett vanligt fel är att utforma processen för dess toppkapacitet (inklusive framtida expansion) och inte för normal drift. Det gör att blåsmaskinerna alltid kan leverera tillräckligt med luft i framtiden. Dagens genomsnittliga efterfrågan kan dock vara mycket lägre. Det innebär att blåsmaskinerna kan tvingas att arbeta i ett kontinuerligt omkopplingsmönster för pålastning/avstängning. Därför är korrekt storlek för dagens krav avgörande samtidigt som den möjliggör framtida expansion.

Reglerna blir allt tuffare

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att du kan förvänta dig att relevanta bestämmelser blir tuffare och inte mer eftergivna. Detta bör även återspeglas i valet av blåsare. Sannolikt måste de uppfylla strängare kvalitets- och vattenstandarder i framtiden. Genom att ta hänsyn till ovanstående riktlinjer är du på god väg att följa aktuella och eventuella framtida bestämmelser.