Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Montering av luftfläkt: en checklista

När det gäller att integrera luftblåsmaskinerna på plats finns det några sätt att göra din mekaniska och elektriska installation samt installationen av ditt styrsystem lite enklare.

Mekanisk installation

Installation av blåsmaskinerna på rätt plats kräver viss förberedelse. Även innan du köper blåsaren finns det några saker att tänka på.

Vid fastställande av specifikationer under inköpsprocessen:

 • Hur många blåsmaskiner behöver du för varje luftningstank? Hur är det med en reservblåsmaskin? Vill du ha dem integrerade i enskilda tankar eller använda en delad reservenhet för flera tankar?
 •  Har du ett särskilt blåsmaskinsrum? Eller kommer du att installera blåsaren utomhus? I så fall måste du ha något skydd mot väder och vind? Tänk på att vissa blåsare levereras med huvar eller andra skyddshöljen. Det gör installationen av luftfläkten mycket enklare.
 • Ställer du in fläkten på en plats där den är föremål för bullerstandarder? Då kan du behöva installera en ljuddämpare eller konstruera ett ljudhölje över blåsmaskinen.
 • Vad gäller för inloppsfilter? De spelar en viktig roll för att skydda blåsmaskinen, diffusörer och luftningsprocessen

Tips: Om du arbetar med många olika blåsmaskiner ger en central styrenhet stora fördelar.

Förbereda blåsmaskinen för användning:

två användare kontrollerar systemet via sin bärbara dator
 • Blåsmaskinerna är tunga, så du måste kunna få dem på rätt plats. Se till att kontrollera om du behöver speciella lyftanordningar och om blåsmaskinen har gaffeltrucksuttag för att underlätta transporten.
 • Är alla ventiler som krävs installerade (backventil, isoleringsventil, omkopplingsventil om en reservfläkt behöver användas)?
 • När du hanterar höga utloppstemperaturer kan det vara bra att överväga att installera en kompensator av hög kvalitet. På så sätt får du en smidig, flexibel och tillförlitlig anslutning från blåsmaskinen till röret.
 • Ska dina heta utloppsrör isoleras?
 • Du kanske vill installera inloppskanaler för att ge frisk luft till blåsmaskinernas processsida.
 • Behöver du en utloppsledning för varm utloppsluft för att säkerställa att värmen i kompressorrummet avleds?
 • Du måste avgöra om det finns ett gemensamt huvudrör för olika tankar eller om varje tank har ett eget rör. Se till att du justerar centralstyrningen till den mekaniska layouten. Matas alla blåsmaskiner in i ett centralt huvudrör för olika tankar, eller matas olika tankar av särskilda blåsmaskiner?

Tips: Du kan spara energi genom att återvinna den varma luften och använda den någon annanstans.

Elektrisk installation

Sedan finns det elanslutningar till fläkten. Här är några av de saker du bör tänka på. 

 

 • Vid drift med variabelt varvtal måste du ta reda på om du vill ha en intern eller extern frekvensomvandlare. I det tidigare fallet är blåsmaskinen utrustad med en inbyggd omvandlare. Om du väljer den senare kan du behöva installera omvandlaren på en annan plats i ett separat elskåp.
 • Om du väljer blåsmaskiner med hög hastighet, behöver du installera extra övertonsfilter eller levereras de med blåsmaskinen?
 • Se till att du har alla relevanta kommunikationskablar mellan blåsmaskinen och kontrollrummet.
  Vissa blåsmaskiner tillåter endast grundläggande kommandon som på/av och erbjuder begränsad eller ingen återkoppling. Med hjälp av MODBUS/CAN-kommunikation är dessa mycket enkla att integrera.
 • Glöm inte att installera alla nödvändiga säkringar samt huvudbrytaren.
 • Du måste också tänka på strömförsörjningen. Vill du använda en delad strömkälla eller en separat för huvudmotorn och en för tillbehören? 

Plug-and-play-lösningar svarar på många av dessa frågor och sparar värdefull installationstid.

Tips: En integrerad omvandlare ger det bredaste reglerområdet för din blåsmaskin på det mest tillförlitliga sättet

Bibehålla kontrollen

Nu är du nästan redo att använda din nya blåsare. Har du beslutat dig för att hantera alla aspekter av installationen av luftfläkten själv? Då har du förmodligen lagt ned mycket tid på att konfigurera den. Men oroa dig inte, du är nästan klar.

När blåsmaskinen är fysiskt ansluten bör du integrera dess reglage i systemet. På så sätt kan du bättre övervaka och kontrollera dess prestanda. Och om du använder en central styrenhet kan du mycket enklare få ut mesta möjliga av alla dina blåsmaskiner. Du kan till exempel prioritera sådant som effektivitet eller tillförlitlighet.

 

 • Om du väljer en central huvudkontroll måste du ta reda på vem som ska programmera den. Detta kräver specialistkunskaper. Det innebär att om du inte har någon personal som kan hantera den här integreringen måste du hitta en utomstående expert. 
 • Reglerar du i på-/av-läge baserat på nedre och övre DO-begränsningar? Eller väljer du en mer avancerad kontinuerlig reglering baserad på DO-målvärdet? Eller vill du inkludera ännu fler processparametrar?
 • Hur ser du till att fläktreglaget följer processvariationerna under dag och år? 

Driftsättning av blåsmaskiner - en svår process

När du har slutfört alla dessa preliminära inställningsuppgifter är du redo att driftsätta blåsmaskinen. Det innebär mycket mer än att vrida på en omkopplare och se hur fläkten levererar luft.

Skickar den rätt mängd luft till rätt luftningszon som avsett? Levererar blåsmaskinerna luft med rätt tryck för att se till att diffusörerna arbetar på en optimal nivå? Är fläkten inställd för att anpassas automatiskt till ändrade vattennivåer i tanken? Kommer din hjälpfläkt att hoppa in automatiskt när ett högre flöde behövs? Kommer reservenheten att hoppa in automatiskt om huvudfläkten stängs av?

Under driftsättningen av blåsmaskinerna kan en servicetekniker för tryckluft hjälpa dig att kontrollera integreringen i din process för att se till att blåsmaskinerna får en bra start.

Hantering av avloppsvatten