Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Olika alternativ för underhåll av avloppsreningsverk

Det är aldrig trevligt när utrustningen går sönder. Tillförlitlighet kan uppnås på två huvudsakliga sätt: att köpa utrustning av hög kvalitet och ha en korrekt serviceplan. Du kan ta ett första steg mot korrekt underhåll av utrustningen genom att schemalägga regelbunden eller förebyggande service med vissa intervall. Sedan finns det förebyggande underhåll. Med nya övervakningsalternativ kan du övervaka din utrustning noggrant och hålla den i nyskick genom att förutsäga när din utrustning behöver service. 

Förebyggande underhåll

Servicetekniker som arbetar med kompressorn

När du köper en utrustning får du en rekommendation om hur ofta produkten ska underhållas och hur. Det intervallet kan bero på hur ofta eller hur länge maskinen används. Om du följer schemat kan du känna dig trygg med att blåsmaskinen kommer att fortsätta fungera som förväntat. Förebyggande underhåll inkluderar regelbunden kontroll av utrustningen. Beroende på uppgift kan vissa av dessa kontroller utföras dagligen och andra varje vecka, månad eller till och med varje år. Förebyggande underhåll innebär även byte av slitna delar, filter och driftvätskor. Med andra ord eliminerar det några av de vanligaste orsakerna till haverier av blåsmaskinen. Övervakningstekniker kan hjälpa dig med dessa uppgifter genom att förse dig med viktiga data.

Förebyggande underhåll

Tack vare ny teknik och nya anslutningsalternativ finns det nu ännu fler sätt att övervaka blåsmaskinens prestanda och förutse problem innan de uppstår.

Med hjälp av realtidsdata och analysverktyg kan de upptäcka förändringar i utrustningens prestanda och leta efter eller föreslå en orsak.

Istället för att till exempel utföra en daglig visuell inspektion för att övervaka oljetemperaturen kan en blåsmaskin med övervakningsalternativ upptäcka potentiellt minskad kylning och överhettning åt dig. Du får en varning omedelbart och kan agera direkt. Förebyggande underhåll har också fördelen att du utökar dina traditionella underhållsintervall. Ibland fungerar en sliten del fortfarande optimalt utanför den förväntade livslängden och behöver inte bytas ut än.

Vissa tillverkare ger dig till och med möjlighet att överföra all relevant data till dem och sedan låta deras experter hålla ett öga på saker åt dig. 

Service som ett sätt att spara pengar

När du bestämmer vilken typ av underhåll du ska välja, eller vilken kombination av alternativ, bör du tänka på att du inte ska se underhåll som en kostnadsfaktor. I de flesta fall kostar uteblivet underhåll mycket mer i form av trasig utrustning, dyra reparationer och kostsamma stillestånd.