Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Lokal service av kompressorer och annan utrustning

Rätt service är en strategisk fråga för företag som är beroende av tryckluft

Kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning kan vara avgörande betydelse för produktionsprocessen. Genom att välja rätt servicenivå håller ni produktionen igång på ett effektivt sätt samtidigt som ni minskar risken för oplanerade och kostsamma driftsstörningar och stopp.

Kundanpassade lösningar för service och underhåll

Omfattningen av den service som kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) behöver vid en viss tidpunkt beror på utrustningens servicehistorik, ålder och driftsförhållanden, inklusive driftstimmar. Utrustning som körs dygnet runt i tuffa miljöer med mycket damm och höga temperaturer behöver givetvis en mer frekvent, och kanske mer omfattande, underhållsplan än maskiner som körs färre timmar i rena miljöer.

Atlas Copco erbjuder olika lösningar som är anpassade efter era behov och prioriteringar. Många kunder väljer att teckna en serviceplan där Atlas Copco övertar delar av eller hela ansvaret för maskinparkens underhåll över tiden. Andra kunder vill planera sitt underhåll själva och väljer att köpa service på fast pris eller löpande räkning vid behov.

Originaldelar säkerställer prestanda

Service av kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) som levererats av Atlas Copco utförs givetvis med originaladelar från Atlas Copco. Originaldelar är delar som konstruerats för just er kompressor. De säkerställer maskinens prestanda samtidigt som de förlänger serviceintervallen och maskinens livslängd. Genom att installera originaldelar garanterar vi att våra kunder får ta del av den teknikutveckling som sker kontinuerligt inom Atlas Copco. Detta är särskilt viktigt då äldre motorer och element byts ut.

Välutbildade tekniker utför planerad service och akuta reparationer

Atlas Copco har, med våra servicepartners inräknat, cirka 120 professionella och erfarna servicetekniker som jobbar med service och underhåll av kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) runt om Sverige. De täcker alla områden och kan utföra service på alla era kompressorer, även på maskiner som inte levererats av oss.

Alla tekniker hos Atlas Copco utför planerade serviceåtgärder och tar även hand om akuta reparationer och haverier. Servicen är snabb och effektiv och utförs vid en tidpunkt som passar er produktion. Potentiella problem som kan leda till effektivitetsförluster och driftsstopp lyfts fram och åtgärdas efter överenskommelse.

Klicka och boka service direkt

Våra tekniker utgår från hemmet och kan snabbt vara på plats hos kunder runtom i Sverige.

Klicka och kontakta en servicesäljare direkt

Diskutera med en erfaren service säljare vilken typ av service just din utrustning behöver.

Service