kompressorservice - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Lokal service av kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning

Kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning kan vara avgörande betydelse för produktionsprocessen. Genom att välja rätt servicenivå håller ni produktionen igång på ett effektivt sätt samtidigt som ni minskar risken för oplanerade och kostsamma driftsstörningar och stopp.

Rätt service är en strategisk fråga för företag som är beroende av tryckluft.  Detta eftersom utrustning som servas på rätt sätt har högre driftsäkerhet, längre livslängd och bättre energieffektivitet. I den här artikeln berättar vi mer om service och varför det är så viktigt. 

Genomläsningstid: ca 3-4 min

Service av kompressorer och annan tryckluftsutrustning anpassas efter just dina behov

Contingency planning - plan B illustration - blog post

Atlas Copco erbjuder serviceplaner som passar just din tryckluftsanläggning

Omfattningen av den service som kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) behöver vid en viss tidpunkt beror på utrustningens servicehistorik, ålder och driftsförhållanden, inklusive driftstimmar. Utrustning som körs dygnet runt i tuffa miljöer med mycket damm och höga temperaturer behöver givetvis en mer frekvent, och kanske mer omfattande, underhållsplan än maskiner som körs färre timmar i rena miljöer. Atlas Copco erbjuder olika lösningar som är anpassade efter era behov och prioriteringar. Många kunder väljer att teckna en serviceplan där Atlas Copco övertar delar av eller hela ansvaret för maskinparkens underhåll över tiden. Andra kunder vill planera sitt underhåll själva och väljer att köpa service på fast pris eller löpande räkning vid behov.

Originaldelar säkerställer prestandan vid kompressorservice

Sweden_Service_Reservdelar_Originaldelar

Vi använder alltid originaldelar när vi servar din kompressor

Service av kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) som levererats av Atlas Copco utförs givetvis med originaladelar från Atlas Copco. Originaldelar är delar som konstruerats för just din kompressor. De säkerställer maskinens prestanda samtidigt som de förlänger serviceintervallen och maskinens livslängd. Genom att installera originaldelar garanterar vi att våra kunder får ta del av den teknikutveckling som sker kontinuerligt inom Atlas Copco. Detta är särskilt viktigt då äldre motorer och element byts ut.

Välutbildade tekniker utför planerad service och akuta reparationer av kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning

Air Compressor Service and Parts

Lokala servicetekniker utför snabb kompressorservice

Atlas Copco har, med våra servicepartners inräknat, cirka 120 professionella och erfarna servicetekniker som jobbar med service och underhåll av kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) runt om Sverige. De täcker alla områden och kan utföra service på alla era kompressorer, även på maskiner som inte levererats av oss. Alla tekniker hos Atlas Copco utför planerade serviceåtgärder och tar även hand om akuta reparationer och haverier. Servicen är snabb och effektiv och utförs vid en tidpunkt som passar er produktion. Potentiella problem som kan leda till effektivitetsförluster och driftsstopp lyfts fram och åtgärdas efter överenskommelse.

Service