Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Lokal service av kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning

Kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning kan vara avgörande betydelse för produktionsprocessen. Genom att välja rätt servicenivå håller ni produktionen igång på ett effektivt sätt samtidigt som ni minskar risken för oplanerade och kostsamma driftsstörningar och stopp.

Rätt service är en strategisk fråga för företag som är beroende av tryckluft.  Detta eftersom utrustning som servas på rätt sätt har högre driftsäkerhet, längre livslängd och bättre energieffektivitet. I den här artikeln berättar vi mer om service och varför det är så viktigt. 

Genomläsningstid: ca 3-4 min

Service av kompressorer och annan tryckluftsutrustning anpassas efter just dina behov

Contingency planning - plan B illustration - blog post

Atlas Copco erbjuder serviceplaner som passar just din tryckluftsanläggning

Omfattningen av den service som kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) behöver vid en viss tidpunkt beror på utrustningens servicehistorik, ålder och driftsförhållanden, inklusive driftstimmar. Utrustning som körs dygnet runt i tuffa miljöer med mycket damm och höga temperaturer behöver givetvis en mer frekvent, och kanske mer omfattande, underhållsplan än maskiner som körs färre timmar i rena miljöer. Atlas Copco erbjuder olika lösningar som är anpassade efter era behov och prioriteringar. Många kunder väljer att teckna en serviceplan där Atlas Copco övertar delar av eller hela ansvaret för maskinparkens underhåll över tiden. Andra kunder vill planera sitt underhåll själva och väljer att köpa service på fast pris eller löpande räkning vid behov.

Originaldelar säkerställer prestandan vid kompressorservice

Sweden_Service_Reservdelar_Originaldelar

Vi använder alltid originaldelar när vi servar din kompressor

Service av kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) som levererats av Atlas Copco utförs givetvis med originaladelar från Atlas Copco. Originaldelar är delar som konstruerats för just din kompressor. De säkerställer maskinens prestanda samtidigt som de förlänger serviceintervallen och maskinens livslängd. Genom att installera originaldelar garanterar vi att våra kunder får ta del av den teknikutveckling som sker kontinuerligt inom Atlas Copco. Detta är särskilt viktigt då äldre motorer och element byts ut.

Välutbildade tekniker utför planerad service och akuta reparationer av kompressorer, blåsmaskiner och annan tryckluftsutrustning

Air Compressor Service and Parts

Lokala servicetekniker utför snabb kompressorservice

Atlas Copco har, med våra servicepartners inräknat, cirka 120 professionella och erfarna servicetekniker som jobbar med service och underhåll av kompressorer (och annan tryckluftsutrustning) runt om Sverige. De täcker alla områden och kan utföra service på alla era kompressorer, även på maskiner som inte levererats av oss. Alla tekniker hos Atlas Copco utför planerade serviceåtgärder och tar även hand om akuta reparationer och haverier. Servicen är snabb och effektiv och utförs vid en tidpunkt som passar er produktion. Potentiella problem som kan leda till effektivitetsförluster och driftsstopp lyfts fram och åtgärdas efter överenskommelse.

Service