Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Burma, en framgångshistoria för syrgasproduktion

1994 skedde den första affären med Ni-Lay Naing Co Ltd. i Burma. Då betalades en stor affärsöverenskommelse värd 4 miljoner USD med 20 000 ton ris för att uppgradera tre sjukhus. Det är fortfarande en av de största medicinska uppgörelserna som någonsin har gjorts. Utrustningen används än idag och har stått sig genom tiderna avseende design, kvalitet och installation.

Vi presenterar syrgasproduktion på plats

Under åren som följde genomgick landet olika politiska förändringar som gjorde att handeln stoppades. Men efter att de internationella sanktionerna lyftes under de senaste åren såg vi en möjlighet att ta upp kontakten och återuppbygga relationen med vår ursprungliga partner Ni-Lay Naing Co Ltd. Så vi började att återskapa nätverket och ambitionen att bygga upp verksamheten från grunden.

När landet öppnade dörrarna för affärer igen var ett av de viktigaste målen att förbättra sjukvården, som hittills hade lidit av brist på investeringar, utveckling, utrustning och personal. Sjukvården var i stort behov och regeringen insåg snabbt att det var nödvändigt att tillhandahålla syrgas på alla sjukhus för att kunna förbättra sjukvården och medicinska behandlingar. De lokala högtryckstuberna var gamla, dåligt underhållna, läckande och dessutom mycket dyra. Alternativet var syrgasproduktion på plats.

Medicinteknik

Våra medicinska kunskaper sätts på prov

På grund av bristande kunskaper var det en brant inlärningskurva för regeringen och vårdsektorn. I de första offerterna som kom beskrevs specifikationerna för syresystem i ett dokument med enbart en paragraf som en del av strategiska inköp till sjukvården, inklusive ambulanser, möbler, anestesiapparater, bärbara vakuummaskiner osv. Sjukhusens placeringar var okända, liksom principen för central styrning och beställning till centrala lagerplatser utan kunskap om kapacitet, utloppstryck och flödeshastighet.

Den första ordern lades hos ett handelsföretag och inhämtades från Kina, Taiwan och en mängd andra platser för att skala ner priset. Dessa system fungerar fortfarande inte. Det var verkligen ett bra tillfälle för oss att sälja in oss och arbeta med regeringens inköpsteam på ett mer detaljerat och professionellt sätt.

Fördelar med Oxyplant

I slutet av 2014 resulterade detta i den första stora framgången: en beställning på 400 000 USD för två Oxyplant, komplett installerade i container. Behållarna var fullt utrustade med

 • kompressorer 
 • torkar 
 • luftkärl 
 • OGP 18-syregeneratorer 
 • syrgasbuffertbehållare 
 • boosterkompressorer 
 • påfyllningsramper
 • Ett luftkonditioneringssystem installerades inuti containrarna för att hålla temperaturen inom de tillåtna gränserna.

  Bredvid syrebehållarna placerades även fördelningsenheter, fullt installerade med rörledningar, ventiler och larm, som reserv i nödfall. Detta gjordes för att säkerställa kontinuerlig syretillförsel till de mest kritiska områdena på sjukhuset. Med installationssupport från våra tekniker överlämnades utrustningen slutligen till kunden och godkändes av hälsoministeriet.

  Oxyplant med booster

  Detta professionella tillvägagångssätt belönades med ytterligare två beställningar under 2015. Den första beställningen var på två stora Oxyplants med en kapacitet på 80 m³/h vardera. Installationen utrustades med en booster för lokal cylinderpåfyllning. Den andra ordern värderades till totalt 1 miljon USD och bestod av fem Oxyplants 29 med behållare. All utrustning levererades i december 2015.

  Några veckor senare, i januari 2016, fick vi en brådskande förfrågan från Burma. En konkurrerande leverantör av syrgasutrustning kunde inte leverera sin utrustning i tid. Atlas Copco kallades därför in för att hjälpa till, denna gång med en mycket strikt deadline. Det absoluta slutdatumet för leverans var 21 mars, eftersom den nya regeringen skulle sväras in och alla tidigare avtal skulle hävas. Detta innebar 8 veckor för att bearbeta ordern och tillverka och leverera tre Oxyplants 29.

  Där tidspress och kvalitet möts

  Utmaningen blev ännu större när installationen krävde tre boosterkompressorer som skulle vara de första Oxicomp-boosters som någonsin hämtades från Ceimsa i Spanien, som nyligen förvärvats av Atlas Copco-gruppen. Dessutom var det första gången som syregeneratorer byggdes i den nya produktionslinjen i Oosterhout i Nederländerna. Våra medicinska anläggningar i Abingdon och Staveley i Storbritannien bidrog med nödfallsfördelning, orderhantering och logistik. Slutligen nådde vi målet: all utrustning anlände till Rangoons hamn 48 timmar före deadline. Det var en utmanande upplevelse men den förbättrade synen på vårt varumärke och vår personal inom den burmesiska offentliga sektorn, i synnerhet inom förvärvs- och kontraktsgruppen.

  Värdet för den här brådskande beställningen var ytterligare 480 000 USD, vilket gjorde att den totala summan för Burma-affärerna översteg 2 miljoner USD på 24 månader. Med ännu mer syrebehållare på gång fortsätter framgångshistorian i pagodernas land, eftersom riktmärkena för en hållbar verksamhet har fastställts.