Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Tillförlitliga och oljefria skruvblåsmaskiner används för pneumatisk transport hos Hoffman Mineral

För sin nya process för krossning och malning av kiseljord förlitar sig Hoffman Mineral på ZS-skruvblåsmaskinen som ger ren, effektiv, oljefri luft för pneumatisk transport och luftseparering.

Smart AIR-lösningar Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik oljefri Roterande skruv

Hoffmann Mineral behöver 5 000 standardkubikmeter oljefri tryckluft per timme, med ett tryck på 0,8 bar och med en definierad temperatur. Tillverkaren kom fram till att Atlas Copco erbjöd den mest effektiva lösningen för detta. Atlas Copcos skruvblåsmaskin ZS 132 ger den exakta reglering som krävs för processen och behöver en tredjedel mindre energi än den näst bästa lösningen för att kunna tillföra det volymflöde som krävs.

Automatisering kräver tillförlitlig och ren tryckluft dygnet runt

”Vår bransch innefattar en mycket hög grad av automatisering”, förklarar Dr. Karlheinz Schmidt, Managing Director för produktion och teknik vid kiseljordsföretaget Hoffmann Mineral GmbH med huvudkontor i Neuburg an der Donau i Tyskland. ”Vi investerar en hel del, bland annat med kontracykliska investeringar. Vi växer konstant. Vår senaste investering är en luftsepareringsanläggning, inklusive en avskiljare, som vi använder för att krossa kiseljordsmassan som bildas av värmebehandlingen i ett nytt föregående steg i processen.”

Den stora fördelen är att, till skillnad från nästan alla andra anläggningar, den här anläggningen inte är mekanisk utan istället använder tryckluft. Processen är mycket skonsammare – både för vår produkt och för maskinerna.

Dr. Karlheinz Schmidt , Chef för produktion och teknik på Hoffmann Mineral GmbH

Mekaniska anläggningar, eller ”slagkvarnar”, slits ut fort: anläggningarna är slitna efter bara några tusen driftstimmar och slitningen gör de tillverkade produkterna orena. ”Produkterna blir grå och ledande”, säger ingenjören och fortsätter förklara. ”Det är inte önskvärt för någon av kundernas många tillämpningar.”

Företagets produkter används industriellt som tillsatser för gummi (omkring 70 %), färger och lacker. Hos Atlas Copco hittade företaget det de var ute efter – i form av en oljefri, komprimerande skruvblåsmaskin, modell ZS 132, där rotationshastigheten styrs via en separat frekvensomvandlare. ”Fördelen är att maskinen är konstruerad för att ge ett tryck på 0,3 till 1,2 bar och kan generera exakt det tryck vi behöver. Med en annan skruvkompressor hade vi behövt komprimera till 3 bar och sedan minska trycket igen, vilket inte kom på fråga”. De uteslöt också alternativet att använda en lobblåsmaskin: Den kunde bara leverera ett tryck på 0,9 bar och skulle ha utsatts för höga påfrestningar.

Den installerade effekten är 132 kW. Det är mycket lägre än de 200 kW i den näst bästa lösningen hos en annan leverantör. Det innebär att maskinen använder minst en tredjedel mindre energi vid full kapacitet.

Dr. Karlheinz Schmidt , Chef för produktion och teknik på Hoffmann Mineral GmbH