Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
fish aquaculture swimming

Tryckluft från Atlas Copco syresätter vattnet på Kvistforsens laxodling

Kvistforsens laxodling säkerställer att beståndet av lax och havsöring bibehålls i Skellefteälven. Utrustning från Atlas Copco syresätter fiskarnas vatten under de varma sommarmånaderna.

På Kvistforsens laxodling syresätts fiskarnas vatten med hjälp av tryckluft från Atlas Copco

Under sommaren när vattnet i Skellefteälven blir varmare måste de laxar och öringar som lever i Kvistforsens laxodling få lite extra syre i det älvsvatten som strömmar i bassängerna. Syret tillverkas på plats med hjälp av en syrgasgenerator som hämtar tryckluft från en Atlas Copco GA7FF, en oljesmord kompressor med fast varvtal och inbyggd tork.  

Kompensationsodling av lax- och havsöringsmolt vid Kvistforsens kraftstation

Skellefteälven är en av de stora norrländska älvarna som nyttjas för utvinning av svensk vattenkraft. I älven finns ett antal vattenkraftverk som ägs av olika aktörer, däribland Statkraft Sverige AB som driver Kvistforsens kraftverk. Som sista station i vattensystemet innebär detta att Statkraft måste kompensationsodla lax- och havsöring. Detta sker vid Kvistforsens laxodling där man varje år föder upp och sätter ut drygt 100.000 laxsmolt och 24.000 havsöringsmolt. 

Kvistforsens laxodling följer fisken från romkorn till utsättning

Under perioden juni till oktober fångas vuxna laxar och öringar i Skellefteälven in för avel i Kvistforsens laxodling. I samband med att rom och mjölke samlas in för att användas vid konstbefruktning tas olika prover för att säkerställa att fisken inte bär på några allvarliga sjukdomar, att de verkligen kommer från Skellefteälven och också för att undvika syskonparning. Befruktade ägg läggs i så kallade kläckbackar där de kläcks efter ca 7 månader. Överflyttning sker då till större tråg i Yngelhallen där ynglen får växa till sig innan de i september flyttas till Smolthallen. Fiskarna väger då 15-20 gram och har också fått sin fettfena bortklippt, ett krav som fiskodlingar har som görs för att förvaltare, forskare och fiskare ska kunna skilja en odlad lax från en vild lax. Vid ett års ålder genomgår fisken en process som kallas smoltifiering, det betyder att den gör sig redo för den stora vandringen till havet. Man vet att det är dags för utsättning i älven när fisken blivit spegelblank med svarta fenor och börjar vända i tråget för att simma med strömmen. Vid utsättning väger smolten ungefär som en vild smolt, ca 35-45 gram. Smolten vandrar ut i havet för att efter 1-4 år återvända som vuxna och utgöra nästkommande generations utsättning av lax och havsöring. 

Syresättning av vattnet i yngel- och smoltbassänger sker med hjälp av tryckluft från Atlas Copco Compressor

Sweden-Kvistforsen-Kompressor.

De laxar och havsöringar som odlas i Kvistforsen lever i Skellefteälvens vatten, som obehandlat rinnermed självtryck från älven till de tråg och bassänger där fisken växer till sig. Detta är ett måste eftersom fisken då vänjer sig vid den miljö där de sedan ska leva. Under sommarmånaderna värms älven upp av solen och syrehalten i vattnet sjunker (syre blir mindre lättlösligt i varmt vatten och når heller inte alla zoner eftersom vattnet skiktar sig i olika temperaturnivåer). Samtidigt behöver fiskarna mer syre när värmen stiger. För att säkerställa att Kvistforsens bestånd av laxar och öringar har de levnadsförhållanden som de behöver syresätts vattnet i bassängerna. Syret tillverkas på plats med hjälp av en syrgasgenerator som hämtar tryckluft från en Atlas Copco GA7FF, en oljesmord kompressor med inbyggd tork som passar bra för mindre verksamheter med små variationer i flödesbehovet. 

Syrgasgeneratorer från Atlas Copco Compressor

Atlas Copco lanserade under 2021 en helt ny serie med mycket energieffektiva syrgasgeneratorer OGP+ 3-30 med PSA-teknik som passar för en rad applikationer och tillämpningar, däribland fiskodlingar.  

Text av Alexandra Calgar

GA

Tryckluft från Atlas Copco syresätter vattnet på Kvistforsens laxodling

explainer icon