Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

GHS VSD⁺-vakuumpumpar hjälper Phoenicia Glass Works i Israel att uppnå energieffektivitet

Region: Israel
Sektor: Tillverkning av glasflaskor
Fördelar: Energibesparingar på 43 %  

Phoenicia Glass Works grundades i Haifa 1934 och är en av Israels äldsta tillverkare och distributörer av glasbehållare. Det är det enda israeliska företaget som specialiserar sig på produktion av ett brett utbud av glasbehållare för den inhemska och internationella livsmedels- och dryckesindustrin. Phoenicias kunder drar nytta av israelisk tillverkning av hög kvalitet som uppfyller internationella standarder och som är ISO 9000-certifierad för glasburkar och flaskor för användning i livsmedels- och dryckesbranschen.

Utmaningen:

Phoenicia Glass Works producerar cirka 200 flaskor per minut och nästan en miljon glasbehållare varje dag med ett krav på 200 mbar(a) och 10 000 m3/h. Utöver sin höga dagliga produktion är Phoenicia ett miljöorienterat företag som ständigt strävar efter att vara innovativt, samtidigt som det bibehåller strikta tids- och produktionsscheman som uppfyller de högsta internationella standarderna.

Phoenicia Glass Works hade använt fem äldre modeller av pumpar med roterande lamell. För den här installationen krävdes en hög underhållsnivå, och den hade dålig energieffektivitet. Beslutsfattarna på Phoenicia Glass Works behövde en förbättrad och stabil vakuumnivå för att kunna uppnå sitt dagliga resultat med hög volym och samtidigt bibehålla sina ”gröna” mål.

Lösning:

Efter att ha träffat Phoenicia Glass Works för att förstå företagets behov föreslog vi Atlas Copcos oljetätade GHS 1900 VSD+-skruvvakuumpumpar. Efter att ha bevittnat effektiviteten var Phoenicia övertygad om fördelarna med en skruvvakuumpump med drivning med variabelt varvtal, tillsammans med möjligheten att spara energi och förbättra vakuumnivån. I Atlas Copcos nya, centraliserade vakuuminstallation ingår sex enheter av GHS 1900 VSD+, som styrs av ES16V-styrenheten.

Med den toppmoderna funktionen för börvärdesstyrning kan vakuumpumpen ge en stabil vakuumnivå som bidrar till att producera deras höga produktionsvolym och samtidigt ge energibesparingar. Det oljeinsprutade skruvelementet har solida skruvar och överdimensionerade lager, medan klassledande oljeseparering bidrar till att pumpen alltid fungerar smidigt. Det innebär lägre underhållskrav för det nya vakuumsystemet jämfört med befintliga maskiner. GHS VSD+-vakuumpumpen är snyggt förpackad i en plug-and-play-huv som skyddar de inre delarna och dämpar bullernivåerna. Med Atlas Copcos ES16V-centralstyrenhet i toppklass kan Phoenicia övervaka och styra de sex GHS VSD+-vakuumpumparna samtidigt med algoritmen ”Virtuell maskin”, vilket optimerar energiförbrukningen för hela centralenheten.

Resultat:

Genom noggranna mätningar kunde vi visa energibesparingar på 43 % för Phoenicia Glass Works. Underhållskostnaderna har också sänkts, tack vare längre underhållsintervall som avsevärt sänker den totala kostnaden för vakuumsystemets livscykel. Ytterligare en trygghet är att Atlas Copcos internationella nätverk av hängivna servicetekniker finns till hands vid nödsituationer.

Relaterade ämnen och berättelser

GHS1300VSDplus_packR_out

Oljetätade skruvpumpar med VSD-teknik

Vår nya innovativa och intelligenta vakuumpump – GHS VSD⁺-serien av skruvvakuumpumpar med kapacitet på upp till 5 004 m³/h – innebär ett verkligt steg framåt i vakuumindustrin.

Reference image for Glass Bottle Manufacturing

Tillverkning av glasflaskor

GHS VSD⁺-serien är perfekt lämpad för denna tillämpning. Med sin branschledande oljesmorda skruvteknik och VSD-styrning kan du spara minst 50 % i energikostnader jämfört med traditionella installationer.