Bild av takpannor som tillverkats på Moniers produktionsanläggning med hjälp av vakuumutrustning från Atlas Copco
 

Moniers framgångsberättelse

Kund: Monier
Region: Luxemburg, Europa
Sektor: Tillverkning av taktegel
Fördelar: Beprövad tillförlitlighet

Monier är en ledande global tillverkare av produkter för lutande tak som har tillverkat takpannor i nästan hundra år. Monier producerar även taksystem, skorstenar och energisystemlösningar. De har sitt huvudkontor i Luxemburg.

Utmaningen:

Bild på en man som arbetar i en Monier-fabrik
Vid tillverkning av kakelplattor måste luften avlägsnas ur leran, precis som vid keramiktillverkning, och till det använder man vakuum.Vid extruderingsprocessen för lera sugs mycket vattenånga och damm in i vakuumpumpen, och Monier letade efter en robust vakuumlösning som kunde hantera den här krävande och tuffa processen och som även skulle vara enkel att underhålla. Dessutom var hållbarhet viktigt för dem.
Bild på Gerard Holtmaat, produktionschef, Monier Benelux

Att minska vår energiförbrukning är en viktig del av vår miljöpolicy. Atlas Copcos vakuumpump hjälper oss att uppnå detta.

Gerard Holtmaat ,
Produktionschef
Monier Benelux

Lösning:

Bild som visar produktion av tegel på en fabrik
Monier installerade den fuktiga versionen av den nya vakuumpumpen GHS 575 VSD⁺, som är särskilt utformad för tillämpningar med hög fuktighet, t.ex. lerextrudering.Den nya pumpen ersatte en gammal oljetätad pump med roterande lamell från en konkurrent.

Resultat:

Bild på en man som arbetar i en Monier-fabrik
GHS 575 VSD⁺ är en plug and play-lösning som ger slutanvändaren många olika fördelar. Maskinen har en unik utformning som skiljer varma och kalla zoner åt. Detta säkerställer längre livslängd för de elektroniska komponenterna och en högre tillförlitlighet. Pumpen har en inbyggd Elektronikon-enhet som övervakar varje aspekt av vakuumproduktionen och reglerar alla faktorer för att undvika kondensation och därigenom förlänga oljans livslängd.Vakuumpumpen rengör och rensar sig själv automatiskt, vilket innebär att underhåll endast utförs i absoluta nödfall, och även i krävande och fuktiga arbetsmiljöer, som hos Monier, är det mycket enkelt.
Bild på en man som arbetar i en Monier-fabrik
Den tidigare pumpen med roterande lamell var en 11 kW-maskin. GHS 575 VSD⁺ ger samma prestanda med endast 7,5 kW, vilket ger betydande energibesparingar, vilket är viktigt för Monier eftersom de strävar efter att leverera hållbara produkter och system. Pumpen har en kostnadsfri beräkningsmodul, V-Box, som visar hur mycket energi du kan spara genom att installera en GHS VSD⁺-vakuumpump med teknik för variabelt varvtal.Moniers installation användes som en testomgång för den nya GHS VSD⁺-pumpen från Atlas Copco just eftersom det är en sådan krävande tillämpning för en vakuumpump, och GHS-pumpen har levererat tillförlitliga prestanda även under dessa krävande förhållanden.

Relaterade ämnen och berättelser