Bild på en arbetare som lyfter upp en tegelsten i tegelfabriken
 

Ibstock Bricks framgångsberättelse

Kund: Ibstock Brick
Region: Dorket Head, Nottingham, England
Sektor: Tegeltillverkning
Fördelar: Energibesparingar på 60 % varje år

Ibstock Brick är Storbritanniens största tillverkare av byggprodukter i lera och betong, med över 2 600 anställda i Storbritannien och USA och en årlig försäljning på nästan 430 miljoner pund. Ibstock plc är idag ett av de största byggmaterialsföretagen på Londonbörsen. På företagets anläggning i Dorket Head nära Nottingham har man tillverkat tegelstenar sedan 1860-talet, och efter moderniseringar produceras nu 95 miljoner tegelstenar per år i regionen.

Utmaningen:

Bild på en arbetare som lyfter upp en tegelsten i tegelfabriken
Ibstock Brick producerar 95 miljoner tegelstenar varje år. De behövde en snabbare produktionslinje och ökad produktion, vilket krävde en större sugkraft. För det befintliga systemet med vätskeringspumpar innebar det att man installerade större utrustning av samma typ.När man tittade på andra alternativ blev det tydligt att större vätskeringspumpar var känsliga för de extrema värmeförhållandena i tegelproduktionsanläggningen. Ibstock Brick behövde en vakuumpump som kan hantera vatten i tuffa, fuktiga förhållanden. Detta var avgörande för att kunna uppnå jämn produktkvalitet och öka produktiviteten.
Bild på en arbetare som använder en GHS VSD+-pump på en fabrik

Jag är mycket imponerad av prestandan hos Atlas Copcos pumpar. De gjorde det möjligt för oss att öka vår produktion och bibehålla en konstant vakuumnivå för att säkerställa en konsekvent produktkvalitet, men de är också tystare, tar inte upp mer yta än en pall och ger dessutom som en extra bonus en potentiell minskning på 60 % av energibehovet för processen.

Daryl Leivers Process Improvement Engineer Ibstock Brick ,
Processförbättringstekniker
Ibstock Brick

Lösning:

Atlas Copcos GHS 350 VSD⁺-vakuumpumpar används till den fuktiga produktionsmiljön på Ibstock. I de fuktiga versionerna av GHS VSD⁺-pumparna gör elektroniskt styrd gasballast och temperaturhantering att pumparna kan anpassas till anläggningens specifika process och hantera 100 % vattenånga vid tryck över 30 mbar(a). Gasballasten växlas automatiskt och för- och efter avluftningscykler tillhandahålls och styrs från enheten.Till skillnad från styrstandarder med på/av hos andra vakuumtekniker har GHS VSD⁺-pumparna en unik funktion för tryckbörvärdesstyrning som säkerställer att pumparna bibehåller en konstant tillförlitlig vakuumnivå oavsett hur mycket produktionsbehovet varierar. Det har hjälpt Ibstock att bibehålla en konsekvent produktkvalitet, öka produktiviteten och som en extra bonus få potentiella energibesparingar på 60 %.

Resultat:

Bild på en GHS VSD+-vakuumpump
Ibstock Brick valde att använda oljeinsprutade skruvpumpar från Atlas Copco. De installerade två GHS 350 VSD⁺-vakuumpumpar på 5,5 kW med plug-and-play-teknik från Atlas Copco, en för huvuddrift och en som reservmaskin. De ger var och en ett nominellt deplacement på 390 m3/h och ett slutvakuum på 0,35 mbar(a). Installationen kompletterades med vätskeseparatorer och partikelfilter, och all utrustning omfattas av ett heltäckande serviceavtal med Atlas Copco.Pumparna är baserade på beprövad teknik för skruvkompressorer och ger betydligt högre prestandanivåer och mindre underhållsbehov, buller och värmeutsläpp jämfört med andra konventionella oljetätade och torra lamellpumpar. Drivning med variabelt varvtal gör det möjligt att skräddarsy vakuumproduktionen så att den noggrant uppfyller processkraven.

Relaterade ämnen och berättelser