โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

โอกาสสำหรับนักศึกษา

การฝึกงานหรือการทำวิทยานิพนธ์ คือหนทางอันดีเยี่ยมในการทำความรู้จักกับเรา และในการนำทักษะของคุณไปใช้ในบริษัทอุตสาหกรรมระดับโลกที่ทำให้แนวคิดพัฒนา นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตการทำงาน ทำงานอันมีความหมาย และเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานในบริษัทซึ่งสร้างขึ้นจากนวัตกรรมที่ไม่รู้จบ                     

Atlas Copco ให้โอกาสสำหรับนักศึกษา

เรามีโอกาสในทุกสาขา ตั้งแต่การขายและการตลาดจนถึงวิศวกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์และการเงิน ซึ่งยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วน หากต้องการดูโอกาสสำหรับการฝึกงานที่เปิดรับในขณะนี้ โปรดเยี่ยมชมหน้าภาพรวมงานของเรา (พิมพ์คำค้นหา "การฝึกงาน" ในช่องคำสำคัญ)

เขียนวิทยานิพนธ์ของคุณร่วมกับเรา

หากคุณต้องการรวมทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ และมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การเขียนวิทยานิพนธ์ร่วมกับเราคือหนทางสู่ความสำเร็จ สำนักงาน Atlas Copco ในท้องถิ่นของคุณจะมีรายละเอียดวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ แต่คุณสามารถแนะนำแนวคิดของคุณเองได้ตราบใดที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา 

ดูแบบทดสอบวัฒนธรรมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่