Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

How a Nitrogen generator works

The air we breathe is about 78% nitrogen, but nitrogen at a higher level of purity has a wide variety of practical applications across many industries. Companies that use nitrogen can benefit from generating what they need in-house

Contact us to learn more

10 Δεκεμβρίου 2020

Generating Nitrogen in-house

Estimated reading time: 5 minutes

An animated image showing a nitrogen symbol
The air we breathe is about 78% nitrogen, but nitrogen at a higher level of purity has a wide variety of practical applications across many industries. Companies that use nitrogen can benefit from generating what they need in-house.
This enhances production flexibility by ensuring that they have the nitrogen they need, at the level of purity they need, when they need it. Generating nitrogen in-house also removes the worry of running out because there is no third-party supplier. This eliminates constant order processing, refills and delivery costs, and frees up space otherwise needed to store nitrogen bottles (both full and empty).

How a Nitrogen generator works

Nitrogen is generated by separating nitrogen molecules from other molecules within a clean, dry compressed air stream, resulting in a purified supply of nitrogen.

For some applications, such as tire inflation and fire prevention, relatively low purity levels (between 90% and 97%) are required. Other applications, such as food/beverage processing and plastic molding, require higher levels of purity (from 97% to 99.999%). Different technologies exist for generating nitrogen, each with certain advantages.

Watch this video to learn more about Nitrogen

Membrane Nitrogen generators

Image showing application of compressed air and nitrogen solution
This technology separates air into component gases by passing inexpensive compressed air through semipermeable membranes consisting of bundles of individual hollow fibers. Each fiber is very small, has a perfectly circular cross-section and a uniform bore through its center. At one end of the module, compressed air is introduced into the fibers and contacts the membrane as it flows through the fiber bores. Oxygen, water vapor and other trace gases easily permeate the membrane fiber and are discharged, but nitrogen is contained within the membrane and flows through the outlet port. Because water vapor permeates through the membrane, the nitrogen gas stream is very dry, with dewpoints as low as -50°C (-58°F).

Membrane technology is simple and efficient, with compact, all-in-one units that require little maintenance and have zero operational costs. It’s ideal for applications where the required flow of nitrogen is relatively low and purity levels do not exceed 99%. Membrane technology has a lower initial investment than high flow/high purity technologies such as Pressure Swing Adsorption (PSA).

Pressure Swing Adsorption (PSA) Nitrogen generators

Image showing an application of nitrogen generators in a factory
Adsorption is the process in which atoms, ions or molecules from a substance (compressed air in this case) adhere to a surface of an adsorbent. A PSA generator isolates nitrogen, and the other gases in the compressed air stream (oxygen, CO2 and water vapor) are adsorbed, leaving behind essentially pure nitrogen. PSA traps oxygen from the compressed air stream when molecules bind themselves to a carbon molecular sieve. This happens in two separate pressure vessels (tower A and tower B), each filled with a carbon molecular sieve, that switch between a separation process and a regeneration process.

Clean and dry compressed air enters tower A. Since oxygen molecules are smaller than nitrogen molecules, they pass through the pores of the sieve. Nitrogen molecules cannot fit through the pores, so they bypass the sieve resulting in nitrogen of desired purity. This phase is called the adsorption or separation phase. Most of the nitrogen produced in tower A exits the system, ready for direct use or storage.

Next, a small portion of the generated nitrogen is flowed into tower B in the opposite direction. This flow pushes out the oxygen that was captured in the previous adsorption phase of tower B. By releasing the pressure in tower B, the carbon molecular sieves lose their ability to hold the oxygen molecules, which detach from the sieves and get carried away by the small nitrogen flow coming from tower A. This ‘cleaning’ process makes room for new oxygen molecules to attach to the sieves in a next adsorption phase.

PSA technology enables continuous, high-capacity nitrogen flow in demanding applications at purity levels up to 99.999%. PSA generators have a higher initial investment cost than membrane generators, but they offer the advantages of higher flow and higher purity levels that some industries and applications demand.

Ask an air system professional about the best solution for generating nitrogen in-house.

Related Topics and Project

Συστήματα επεξεργασίας αέρα και αερίου Compressor Technique NGM+ Αεροσυμπιεστές Συστήματα παραγωγής αζώτου Συστήματα παραγωγής αζώτου και οξυγόνου NGM