Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Nitrogen generators – what there is to know

Nitrogen plays a major role in many industries. That’s why businesses can benefit from making their own with nitrogen generators. Here’s what to consider

Contact us to learn more

10 Δεκεμβρίου 2020

Nitrogen generators – what there is to know

Estimated reading time: 5 minutes

Nitrogen Generator
Nitrogen generators play a big part in industry today, as the commercial uses for nitrogen, which makes up more than three-quarters of the air we breathe, are nearly as abundant as the gas itself.

That is one of the many reasons why it makes sense for companies to generate their own nitrogen instead of purchasing it from a third-party supplier.

All it takes is a compressor and a nitrogen generator, which separates nitrogen molecules from oxygen molecules within compressed air.

The result is an unlimited, cost-effective and safe supply of the gas that is available around the clock.

Watch this video to know more about Nitrogen

An investment that will pay off

Obviously, this type of investment only makes sense if a company requires nitrogen. But, as it turns out, the gas is needed just about everywhere, and it would almost be easier to mention the industries where it isn’t.

One of the reasons why nitrogen has so many uses – and one of its key benefits – is that it is an inert gas. That means it reacts poorly with other gases, and, as a result, prevents any type of oxidation. In addition, it is colorless and odorless.

This combination of characteristics makes it such a valuable commodity.

Nitrogen generators – benefitting nearly all industries

For example, by displacing or replacing the air during the production and packaging processes of food items, nitrogen extends the expiration date of products in the food and beverage industry. The same principle also allows it to prevent unwanted side effects of pharmaceuticals during production and packaging.

In the electronics sector, it protects circuit boards and other very small components from oxidation and therefore corrosion. Nitrogen is also used in the injection molding of plastics, semiconductor manufacturing, the cable and optical fiber industries, and for various heat treatment activities, such as annealing, hardening and sintering, as well as for welding, brazing and soldering.

In addition, its range of applications also extends from processes such as laser cutting to the use in aquaculture.

One of the most universal uses of nitrogen is as a means of suppressing or preventing fires and explosions. By replacing the oxygen that a fire needs to start or expand, nitrogen makes workplaces across the world safer.

That is just one way in which it is used in the oil and gas sector – both on land and aboard tankers that travel the seven seas. Both here and in the chemical sector, fire prevention is obviously a major issue for companies. The oil and gas industries also need nitrogen for drilling.

In addition, nitrogen is required for many applications in the automotive sector – even for tasks as mundane as inflating tires.

Different nitrogen generators for different applications

It should be noted that different uses may require different levels of purity. While extremely pure nitrogen may be needed for some applications, for example in the food and beverage industries or the pharmaceutical sector, the gas has to be a lot less pure for others, such as fire prevention.

This is another reason why investing in nitrogen generators makes sense because it allows the operator to control the purity level (as well as the amount and pressure) of the gas that has to be produced.

Ask an air system professional about how you can generate nitrogen in-house.

Related Topics and Project

Αεροσυμπιεστές Γεννήτριες αζώτου Συστήματα παραγωγής αζώτου και οξυγόνου Συστήματα παραγωγής αζώτου Gas generation