Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Schwarzwald-Sprudel goes oil-free and saves energy

Schwarzwald-Sprudel in Wildberg, Germany, produces and uses its compressed air in a particularly efficient manner thanks to the compact Atlas Copco compressor and booster combination with energy-saving VSD option. The plant currently employs 60 people on the two bottling lines, who fill approximately 160 million PET bottles each year — with volumes of 0.5, 0.75 and 1.5 l.

Preforms made of polyethylene terephthalate, better known as PET, are blown into drinks bottles using the stretch blow molding method, which requires a lot of compressed air at high pressure levels.

Class 0 PET industry Αεροσυμπιεστές χωρίς λάδι

Oil-free compressed air guaranteed

Pet bottling line at Schwarzwaldsprudel, Wildberg, Germany?

PET line at Schwarzwald Sprudel

The compressed air supply at Schwarzwald-Sprudel in Wildberg is based on 3 ZR screw compressors, two of which are equipped with speed regulation (VSD — Variable Speed Drive), as well as two speed-regulated high-pressure oil-free air boosters. These components supply the two bottling lines with compressed air. The scale of the system is illustrated by the fact that there is almost 1,000 kW of installed power — even if the machines never run all at the same time.

The compressed air for the stretch blow molding process is first compressed to around 8.5 bar by a screw compressor, before being further compressed to 29 bar by one of the boosters.

All of the components used to produce compressed air operate entirely without oil — for example, the DN 160 type booster piston compressor and the ZR screw compressors both deliver oil-free air in accordance with ISO 8573-1, Class 0 (2010).


Sustainable energy management with heat recovery

Bernhard Griesau, Plant Manager at Schwarzwaldsprudel, Germany

We set the system in such a way that, for six months of the year over winter, it is primarily the new ZR 250 VSD FF with heat recovery that is running — in this way, we are able to reuse as much heat as possible for heating tasks.

Bernhard Griesau , Plant Manager

An ES 130 energy-saving system controls the entire compressed air system in such a way that the compressors run as closely as possible to their optimum operating point, in particular the speed-regulated compressors. In addition to the abbreviation VSD for speed regulation, the FF (Full Feature) in the compressor name stands for a range of equipment from the factory that comprises all the key components for compressed air treatment right through to heat recovery, meaning connection could not be simpler.

Heat recovery for sustainable energy management

Compressor installation Schwarzwald Sprudel

Compressor installation Schwarzwald Sprudel

Heat recovery forms part of a sustainable energy management strategy. The general idea is that the power absorbed by the compressor during compression is converted into heat. This heat can be almost entirely recovered and used for heating water.

"We use this method primarily to support the heating in the halls and, to a lesser degree, to heat process water", continues Griesau.

When it comes to servicing the compressed air production system, Schwarzwald-Sprudel relies on the premium maintenance agreement. In addition to the necessary inspections and maintenance, this also comprises free repair for any damage that occurs, up to and including a complete general overhaul.