Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Class 0

ISO 8573-1 for 100% oil-free air

We are the world’s first compressor manufacturer to receive certification according to the latest edition of the industry standard of air purity: ISO 8573-1 CLASS 0 (2010).

?????????????? ????? ???

First in ISO 8573-1 (2010) Class zero

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Textile
With Atlas Copco, you eliminate risks: no risk of contamination, of damaged or unsafe products, of losses from operational downtime or of jeopardizing your company’s well-earned reputation.

Top air purity for critical environments

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma
Contamination by even the smallest quantities of oil can result in costly production downtime and product spoilage. Use our oil-free solutions for incomparable air purity.

The world prefers oil-free

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Electronics
Safeguard the environment and comply with international regulations with our oil-free air solutions, minimizing leaks and energy waste, and eliminating condensate treatment.

Lower you cost of ownership

 Class 0 campaign

You reduce your expenses with our oil-free technology in 4 ways:

  • no expensive filter replacements
  • no extra energy costs to combat pressure drop in filters 
  • lower maintenance costs 
  • lower costs of treating oily condensate

Class O is TÜV-tested

Table Class 0
TÜV is an independent, international organization specializing in evaluating the safety and quality of technologies. The TÜV is recognized worldwide for its independence, neutrality, professional expertise and strict standards. Our oil-free air compressors underwent the most severe tests available.

All possible oil forms were measured across a range of temperatures and pressures but, because no traces of oil were found in the output air stream, our compressors surpassed TÜV’s stringent standards.

Meet the food & beverages top quality standard

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

We bring peace of mind to food & beverages customers. Our ISO 22000 certification for our oil-free production facility in Antwerp, Belgium, and the food safety management system applies to all our Z type class 0 oil-free air compressors and matching dryers and filters. Our Z compressors are made in a clean, safe environment and we have a documented transparent Food Safety Management System in place. Further support is provided by our ISO 22000 experts, who guide you in your process and assist you in any future updates.


Class 0 industries

Class 0 customer stories

Absolute class. Alsolutely class zero. Make decades of experience in oil-free compressed air for critical applications work for you

We offer a compehensive oil-free air blower range between 0 and 4 bar(e)/58 psig. Find more details below

Find more details on our class 0 certified oil-free air and nitrogen boosters below

Downloads