Energy-efficient ZS blower for wastewater treatment

V konvenčných čistiarňach odpadových vôd s aktívnym kalom rozkladajú milióny baktérií organický odpad, pričom vzniká oxid uhličitý, plynný dusík a voda. Baktérie potrebujú kyslík, preto sa do prevzdušňovacích nádrží vháňa veľké množstvo vzduchu. Prevzdušňovací systém s dúchadlom predstavuje až 70 % celkovej spotreby energie v prípade bežnej biologickej čistiarne odpadových vôd. Dúchadlá ZS+ od spoločnosti Atlas Copco sa dodávajú v úplne integrovanom prevedení vrátane pohonu s premenlivými otáčkami (VSD) na presné prispôsobenie dodávky vzduchu odberu požadovanému zákazníkom, čím sa podstatne znižujú náklady na energiu pri týchto zariadeniach, ktoré sú trvale v prevádzke.

Dúchadlá Odvetvia Úprava odpadových vôd

Pozrite si video nižšie: